16 July, 2018

Vanaf 10 juli 2018  neemt de gemeente Alkmaar - voor de gemeenten in de regio Alkmaar - de administratieve verdeling van de woningen voor het Transferpunt over van Woonwaard. Dit op verzoek van de corporaties en passend bij de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente heeft gekregen op het gebied van Wmo - Beschermd wonen.

 

Nieuwe rolverdeling

De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een transferwoning, prioriteert en bedeelt toe aan een woningcorporatie. De corporaties zorgen vervolgens (net als nu) voor voldoende woningen en formele bemiddeling naar een woning. Met deze rolverdeling doen partijen wat past bij hun kerntaken.

 

Wat is het Transferpunt?

Het Transferpunt is een coördinatiepunt waar vraag van zorg- en welzijnsinstellingen en het aanbod van corporaties in de SVNK regio - Kennemer Wonen, Woonstichting Langedijk, Van Alckmaer en Woonwaard - bij elkaar komt. Zorgaanbieders benaderen het Transferpunt zodra een cliënt zelfstandig, maar met begeleiding, kan gaan wonen.

 

Aanmelden cliënt

Zodra een cliënt zelfstandig kan gaan wonen, meldt de begeleidende organisatie dit via transferpunt@alkmaar.nl.

 

Voorwaarden voor het aanmelden van cliënten

  • cliënt woont intramuraal in een instelling of in een ondersteunende woonsituatie, en;
  • cliënt is er psychisch, financieel en praktisch (genoeg) klaar voor om op zichzelf te wonen, en;
  • er is een begeleidingsovereenkomst tussen de cliënt en de zorg- welzijnsinstelling, en;
  • er is een perspectiefplan dat volledig is ingevuld door de begeleidende instantie(s).

 
Screeningsgesprek

  1. De Transferpuntmedewerker ontvangt een gemotiveerd verzoek, altijd vergezeld van het intakeformulier (zie bijlage) en bij uitstroom uit jeugdorganisaties, het perspectiefplan (zie bijlage). Er wordt tenminste gekeken naar woonbehoefte, behandelplan en (zorg-) ondersteuning.
  2. De Transferpuntmedewerker nodigt cliënt/ begeleider uit voor een 1ste  screeningsgesprek om na te gaan of de kandidaat er psychisch, financieel en praktisch (genoeg) klaar voor om op zichzelf te wonen.
  3. De medewerker beslist of dit daadwerkelijk een geschikte kandidaat is voor een Transferpuntwoning.