18 March, 2020

Beeld overzicht economische maatregelen.jpgHet is duidelijk dat wij ons in een bijzondere tijd bevinden. Een tijd waarin creatieve oplossingen noodzakelijk zijn en van zorgverleners veel wordt gevraagd. Het geeft vertrouwen om te zien dat zorgaanbieders alles op alles zetten om ondanks alle maatregelen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen.

Veel zorgaanbieders melden bij ons hoe zij uitvoering geven aan de oproep om zoveel als mogelijk op afstand te werken. Er ontstaan mooie initiatieven. Wij bieden u ook in deze omstandigheden alle ruimte om vanuit uw professionaliteit te kunnen blijven doen wat nodig is voor uw cliënten en wij vertrouwen op uw eigen invulling hierin. 

Praktische zaken
De maatregelen van het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus blijven in ieder geval tot en met 6 april van kracht. Daarnaast heeft het kabinet dinsdag 17 maart een ‘noodpakket voor banen en economie’ bekend gemaakt. 

Ontwikkelingen
Wij hebben begrepen dat er overleg plaatsvindt tussen VNG, VWS en vele koepelorganisaties in het sociaal domein. Wij volgen de situatie op de voet en informeren u zodra wij meer weten. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dagelijks vindt er regionaal overleg plaats of de genomen maatregelen nog aansluiten op de actuele situatie. Samen met u doen we onze uiterste best de benodigde ondersteuning te blijven bieden - in welke vorm dan ook - en deze zoveel als mogelijk door te laten lopen. 

Informeren
Wij vragen u ons goed te blijven informeren over uw beleid, over het eventueel sluiten van locaties en wijzigingen in uw vorm van zorgverlening. Wij zullen onze lokale gemeenten hiervan dagelijks een update sturen. 

Wij wensen u allen veel succes de komende tijd en zijn dankbaar voor de grote inzet die in deze ongekende tijden van u gevraagd wordt. 


Met vriendelijke groet,

Het team van Netwerkorganisatie regio Alkmaar
 

Vragen? contractmanagement@alkmaar.nl

Voor verdere en meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19