15 November, 2022

Hierbij de tweede nieuwsbrief jeugdhulp van 2022. In deze - extra uitgebreide - nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over: de meet & greet op 24 november, wijzigingen in de Nota van Inlichtingen (NvI), beperkte leemten in het zorgaanbod, het overzicht met de gecontracteerde aanbieders, het document tarievenonderzoek van HHM, de dialoog- en onderhandelingsfase van jeugdhulp met verblijf, de Beschikbaarheidswijzer per 1-1-2023, de review/feedback mogelijkheid binnen de Beschikbaarheidswijzer, de tussentijdse afrekening tariefsverhoging IAJ 2022, de aanbesteding JeugdzorgPlus, de verplichting om in batch declaraties te sturen, de zorgmakelaar voor de gecertificeerde instellingen, het Zorgring-account, de stop zorg-berichten per 1-1-2023, het berichtenverkeer Heerhugowaard en Langedijk is per 2023 niet meer mogelijk, het perspectiefplan 17 jaar en de naamswijziging van Triversum.

Nieuwsbrief jeugdhulp november 2022
​​​​​​​

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.