16 December, 2021

Ook voor jeugdhulp hierbij de laatste nieuwsbrief van 2021. In deze nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over: de tarieven 2022, de inkoop 2023,  de jaarverantwoording in de zorg, de start uitvoering van de bedrijfsvoeringstoetsen, het woonplaatsbeginsel, het transferpunt, de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard, de productieverantwoording 2021, iWmo/iJw, het uitfaseren van declaratieberichten 303 en 304 en goed nieuws over de Beschikbaarheidswijzer.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2021

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.