De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor Beschermd wonen en Beschermd thuis in de regio Alkmaar.

Beschermd wonen
Beschermd wonen is het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische/psychiatrische aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatiegerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. 

Beschermd wonen is bedoeld voor volwassenen die vanwege psychische problematiek tijdelijk (maximaal drie jaar) niet zelfstandig kunnen wonen zonder de directe nabijheid van 16-24 uur per dag toezicht of ondersteuning. De doelgroep is heel divers: van jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis tot uitbehandelde verslaafden. De ondersteuning is niet altijd planbaar en de ondersteuningsvraag van de cliënt is niet altijd uitstelbaar.


Beschermd thuis
Beschermd thuis bestaat uit intensieve ambulante begeleiding thuis. Maximaal 14 uur per week met het daarbij behorende toezicht. De ondersteuning die vanuit Beschermd thuis geleverd wordt, is niet altijd planbaar, maar - in het algemeen - wel uitstelbaar tot het volgende dagdeel (ochtend, middag, avond, nacht). Dit in tegenstelling tot Beschermd wonen.

Het doel van Beschermd thuis is het voorkomen van instroom in Beschermd wonen en het bevorderen van uitstroom vanuit Beschermd wonen. Tevens kan Beschermd thuis een passende woonsetting zijn voor cliënten waarvoor de stap naar zelfstandig wonen te groot is. Door inzet van Beschermd thuis wordt het ‘gat’ tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen in de wijk gedicht. De cliënt woont immers wel zelfstandig, maar met intensieve begeleiding en toezicht.


Contract
Wilt u met (één van) de regiogemeente(n) een contract voor Beschermd wonen en/of Beschermd thuis afsluiten? Stuur dan een e-mail naar contractmanagement@alkmaar.nl. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 48 uur te beantwoorden.

Inkoopdocumenten
Alle inkoopdocumenten zoals het toelatingsdocument, vind u op deze pagina.

Gecontracteerde aanbieders
Nieuwsgierig welke partijen reeds een contract voor Beschermd wonen en/of Beschermd thuis in de regio Alkmaar hebben? De lijst vindt u hier.

Facturatie, declaraties en berichtenverkeer
Meer informatie over de afhandeling van facturen en declaraties vindt u op deze pagina.

Nieuwsbrieven
Twee a drie keer per jaar versturen wij via e-mail een nieuwsbrief. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier of stuur een e-mail naar contractmanagement@alkmaar.nl. De voorgaande edities vindt u hier.