De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt het inkoop- en contractmanagement voor Wmo-begeleiding voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Op deze pagina vindt u informatie over Wmo-begeleiding. Hieronder vallen de onderstaande producten:
- Zelfstandig en veilig wonen (individuele begeleiding thuis) 
- Zinvolle daginvulling (dagbesteding op locatie)
- Ondersteunend netwerk (respijtzorg)

Contract
Let op: inschrijven voor Wmo begeleiding en Beschermd thuis is per 1-1-2024 niet langer mogelijk. Inschrijven voor Beschermd wonen is reeds sinds 1-7-2021 niet meer mogelijk.​​​​​​​

Inkoopdocumenten
Alle inkoopdocumenten zoals het toelatingsdocument, vind u op deze pagina.

Gecontracteerde aanbieders
Nieuwsgierig welke partijen reeds een contract voor Wmo-begeleiding in de regio Alkmaar hebben? De lijst vindt u hier.

Looptijd overeenkomst
De inkoop van Wmo begeleiding is gedaan middels een 'open house'. Dat betekent dat alle aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen gecontracteerd kunnen worden. Inmiddels heeft de regio Alkmaar meer dan honderd aanbieders voor één of meerdere percelen gecontracteerd. Er zijn echter ook aanbieders die wel gecontracteerd zijn, maar gedurende meer dan een jaar geen cliënten vanuit onze regio hebben begeleid. Daarvan gaan we afscheid nemen vanaf 2023. De volgende bepaling zal middels een addendum aan de overeenkomst worden toegevoegd:

“Als Aanbieder gedurende een lopend kalenderjaar geen Cliënten krijgt toegewezen, dan eindigt de Overeenkomst op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Partijen zijn over en weer geen vergoeding van schade of andere kosten verschuldigd gerelateerd aan deze beëindiging van de Overeenkomst. Aanbieder kan zich niet opnieuw aanmelden, tenzij hij naar het oordeel van Gemeente kan aantonen dat de door Aanbieder geboden ondersteuning noodzakelijk is voor Gemeente in het kader van haar compensatieplicht.”

Berichtenverkeer en protocollen
Meer informatie over de afhandeling van facturen en declaraties vindt u op deze pagina.

Nieuwsbrieven
Twee a drie keer per jaar versturen wij via e-mail een nieuwsbrief. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier of stuur een e-mail naar contractmanagement@alkmaar.nl. De voorgaande edities vindt u hier.