3 November, 2023

De herfstvakantie is voorbij. Hoog tijd voor de derde nieuwsbrief jeugdhulp van 2023.

Dit keer in de nieuwsbrief de volgende onderwerpen: ontwikk​​​​eling en aanbesteding nieuwe verblijfsproducten, fout in productbeschrijving product 45R03, tarieven 2024, nieuwe contractmanager Kitty Cree, update Ontwikkeltafels, jeugdhulp na 18 jaar, pilot verlengingen en pilot kostenbewustzijn, CBS spiegelrapportages, melden van 'niet-pluis'-gevoel, animatievideo aanvragen jeugdhulp en de toezichthouders stellen zich voor.

Klik hier voor de Nieuwsbrief jeugdhulp november 2023.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.