4 December, 2023

De tarieven jeugdhulp en Wmo voor 2024 zijn bekend. De huidige jeugdhulptarieven worden met 6,30% geïndexeerd. De indexatie is in lijn met de hierover opgenomen bepaling in de Contractstandaarden Jeugd. 

De huidige tarieven voor Wmo worden geïndexeerd met 5,91% tot 6,30%. De colleges van burgemeester en wethouders van de zes samenwerkende gemeenten in de regio Alkmaar hebben in juni 2023 besloten om de Wmo-tarieven op een vergelijkbare wijze te indexeren als de tarieven jeugdhulp.

U vindt de tarieven hier op onze website:
Tarieven ambulante jeugdhulp
Tarieven jeugdhulp met verblijf
Tarieven Wmo