Sinds 2015 verzorgt de Netwerkorganisatie regio Alkmaar (NORA) namens de gemeenten in de regio Alkmaar de inkoop en het contractmanagement voor jeugdhulp, Wmo-begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis, vervoer en hulpmiddelen. De regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard (voorheen Langedijk en Heerhugowaard), Heiloo en Uitgeest. NORA heeft namens de regiogemeenten ruim 260 zorgaanbieders gecontracteerd.

Wat doet NORA en wat doen de gemeenten?
De gemeenten bepalen via hun gemeenteraden en colleges hun eigen beleid. Wat zij willen bereiken en welke doelen zij hebben ten aanzien van jeugdhulp en Wmo. Dit beleid is het uitgangspunt voor de inkoop van zorg door NORA.

De toegang tot zorg en de bedrijfsvoering (het proces van zorgregistratie tot aan facturatie) gaat ook via de individuele gemeenten. NORA faciliteert en coördineert de regionale afstemming van beleid, toegang en bedrijfsvoering om de processen voor gecontracteerde aanbieders zo veel mogelijk uniform te laten verlopen. Hierbij zijn landelijke richtlijnen en standaarden het uitgangspunt. Tevens houdt NORA de naleving van de contracten met de zorgaanbieders nauw in de gaten middels onder andere periodieke contractmanagementgesprekken. Met als doel om een kwalitatief en kwantitatief passend zorgaanbod te hebben voor haar inwoners.

Contact
De Netwerkorganisatie regio Alkmaar is het beste bereikbaar per e-mail. De e-mail wordt regelmatig gelezen en uw vraag wordt naar de persoon doorgestuurd die u kan antwoorden. Wij streven ernaar uw vraag binnen 48 uur te beantwoorden. 
contractmanagement@alkmaar.nl

Aanmelden nieuwsbrieven
Wij geven meerdere keren per jaar een nieuwsbrief jeugdhulp en een nieuwsbrief Wmo uit. Wilt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief? Klik dan op een van de onderstaande links.
- Aanmelden nieuwsbrief jeugdhulp
- Aanmelden nieuwsbrief Wmo

LinkedIn
Volgt u ons al op LinkedIn? Klik op onderstaande button.