Logo RET.jpg
Wat is het RET?
Het regionaal expertteam (RET) richt zich op vastgelopen en/of ingewikkelde zorg- en onderwijsvragen, waar de reguliere hulpverlening of onderwijs (nog) geen antwoord op heeft of niet uitkomt met de jeugdige/gezin. Bijvoorbeeld onvoldoende geschikt hulpaanbod in de regio, een samenwerkingsprobleem met betrokken partijen of de jeugdhulp blijkt niet goed te werken. In het RET wordt expertise gebundeld zodat hulpverleners meer in handen krijgen om een betere oplossing te bieden. Het RET streeft ernaar vooral ondersteuning te bieden op díe plekken waar jeugdigen, hun ouders, hun begeleiders, docenten en behandelaren vastlopen en niet meer goed weten hoe het verder moet.

Wat doet het RET?
Het expertteam kijkt mee wat er speelt en adviseert over passende hulp en/of onderwijs. Hierbij staat de vraag van de jeugdige/gezin centraal. Het RET heeft het doel voor elke jeugdige en hun gezin - ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en de wachtlijst bij aanbieders - een passende en duurzame oplossing te vinden. We zoeken die zorg het liefst dichtbij waar jeugdigen wonen en naar school gaan. We proberen te voorkomen dat jeugdigen naar een andere plek - of een ander bed - verplaatst worden zonder dat er een goed beeld is over wat er precies aan de hand is en wat de ingewikkeldheid veroorzaakt. Het RET maakt hierbij ook gebruik van een verklarende analyse. 

Team
Het team bestaat uit professionals met expertise uit verschillende sectoren. Zoals open en gesloten jeugdhulp, (volwassen en jeugd-) GGZ, jeugd- en opvoedhulp, onderwijs, verstandelijk gehandicapten sector, gecertificeerde instellingen en de gemeenten. Samen met partners wordt gezocht naar een oplossing voor de hulpvraag. De experts zijn in staat om out of the box te denken. 

Het RET komt elke twee weken bij elkaar op dinsdagmiddag. De jeugdige, ouders en andere direct betrokkenen worden uitgenodigd voor een gesprek. Niet iedere ouder of jeugdige maakt gebruik van de mogelijkheid om aanwezig te zijn. Het expertteam zorgt altijd voor een passende terugkoppeling. 

Aanmelden 
Iedereen mag zich aanmelden: jongeren, ouders, verwijzers, jeugdhulpaanbieders. Na de aanmelding wordt bekeken of de vraag past bij het RET, waarbij aanvullende vragen gesteld kunnen worden. Hierna ontvangt de aanmelder bericht of en wanneer de vraag wordt besproken binnen het RET. 

​​​​​​​Voor het aanmelden van uw hulpvraag en vragen over het RET in de regio Alkmaar kunt u terecht bij retregioalkmaar@alkmaar.nl. Graag in uw e-mail ook uw eigen telefoonnummer vermelden zodat de procesregisseur contact kan opnemen.