Logo RET.jpgAlle 42 jeugdzorgregio’s in Nederland staan voor de opdracht om een eigen regionaal expertteam (RET) in te richten. Gemeenten en samenwerkingspartners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar kinderen, ouders en professionals om dat op een zorgvuldige manier vorm te geven. Het doel van een RET is dat aan een overlegtafel complexe, vastgelopen casuïstiek wordt vlotgetrokken. Samen met partners wordt gezocht naar een oplossing voor deze kinderen. Denk bijvoorbeeld aan plaatsingsproblemen, wachtlijsten of het ontbreken van passend aanbod voor kinderen die vaak al op veel plekken woonden of op veel scholen zaten. Het RET biedt een tafel met experts en heeft mandaat en doorzettingsmacht om samen te zoeken naar een oplossing in de regio. Meer informatie over RET is de te vinden via deze link

Expertteam regio Alkmaar
Ook in de regio Alkmaar wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een RET. Twee belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat we bij de inrichting ervan willen voortbouwen op bestaande, aanwezige kennis en overlegtafels. En dat we deze tafel samen met partners inrichten. Kortom: voor het RET in de regio Alkmaar kunnen we uw denkkracht, visie en expertise goed gebruiken. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar geschikte experts voor het RET. We hebben daarvoor expertise nodig vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit de toegang van de gemeenten, open en gesloten jeugdhulp, (volwassen en jeugd-)GGZ, onderwijs, LVB, GI’s et cetera. 

Meer informatie?
In september 2022 gaan we van start met een pilot RET. Met de geleerde lessen uit de pilot zal vanaf januari 2023 het RET volledig functionerend en ingericht zijn. Voor meer informatie en vragen over de ontwikkeling van het RET in de regio Alkmaar of voor casuïstiek kunt u terecht bij retregioalkmaar@alkmaar.nl.