Annemary Mientjes

Annemary Mientjes

Contractmanager vervoer en hulpmiddelen

annemarymientjes@debuch.nl

Ik houd me bezig met de contracten voor hulpmiddelen, regiovervoer en leerlingenvervoer. De contracten in het sociale domein waarbij het gaat om goederen en diensten. Dit vergt een...

Lees verder
Barbara Bazyluk

Barbara Bazyluk

Juridisch adviseur

BBazyluk@alkmaar.nl

Als juridisch adviseur inkoop- en contractmanagement ondersteun ik de regio bij juridische en inkooptechnische vraagstukken. Rechtmatigheid, doelmatigheid en belang van het kind...

Lees verder
Betty Pols

Betty Pols

Inkoop- en contractmanager jeugdhulp

bpols@alkmaar.nl

Iedere jongere verdient een kans. En nog één. En nog één. Om zo optimaal mogelijk op te groeien. Maar dan moeten ze wel de ondersteuning krijgen die daarvoor nodig is.

Lees verder
Danique Boelhouwers

Danique Boelhouwers

Projectondersteuner

dboelhouwers@alkmaar.nl

In de coronaperiode ben ik wat zoekende geweest naar wat ik precies wilde gaan doen. Voor de pandemie startte ik met mijn studie Sociaal Juridisch dienstverlening aan de Hogeschool van...

Lees verder
Esther de Graaff

Esther de Graaff

Contractmanager jeugdhulp

edegraaff@alkmaar.nl

Sinds 2015 werk ik als contractmanager jeugdhulp voor de regio Alkmaar. Daarnaast ben ik contractmanager voor de zeventien NHN-gemeenten voor het contract JeugdzorgPlus.

Lees verder
Gertjan Stigt

Gertjan Stigt

Inkoop- en contractmanager jeugdhulp

gstigt@alkmaar.nl

Ik ben de contactpersoon voor met name de (l)vg/Wlz-aanbieders, de kleinere (ambulante) ggz-aanbieders en enkele andere specifieke ambulante aanbieders. Ik beheer...

Lees verder
Heidi Geels

Heidi Geels

Projectondersteuner jeugdhulp

hgeels@alkmaar.nl

In 2018 ben ik ingehuurd om tijdelijk te ondersteunen bij de nieuwe gunning voor JeugdzorgPlus voor de, toen nog, achttien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Wegens de uitdagingen...

Lees verder
Jan Holman

Jan Holman

Programmamanager Wmo

jholman@alkmaar.nl

Ik zet de regionale koers uit voor Beschermd wonen. Voor Wmo begeleiding zijn we al enige tijd over op het nieuwe model van resultaatgericht werken. We gaan dit nu ook...

Lees verder
Jordy Wals

Jordy Wals

Informatiemanager

jwals@alkmaar.nl

Ingewikkelde dingen simpel maken: daar houd ik van. Als zorgaanbieders vragen hebben op het gebied van facturaties, declaraties of het berichtenverkeer, dan denk ik mee en probeer deze vragen...

Lees verder
Leonie den Hartog

Leonie den Hartog

Communicatieadviseur

ldenhartog@alkmaar.nl

Wat gaan we vertellen? Aan wie gaan we dat vertellen? Hoe gaan we dat vertellen? Het zijn communicatievragen waar ik me dagelijks mee bezig houd. In mijn communicatie streef ik...

Lees verder
Lianne van Leeuwen

Lianne van Leeuwen

Relatiemanager regionale verwijsindex VIN

LvanLeeuwen@alkmaar.nl

Als relatiemanager ben ik verantwoordelijk voor het bevorderen van het gebruik van de verwijsindex VIN in 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord. VIN verbindt professionals die...

Lees verder
Marco Schuit

Marco Schuit

Medewerker informatie en communicatie

mschuit@alkmaar.nl

Afwisseling, het helpen van collega’s en mensen van de juiste informatie voorzien: ik word daar heel blij van! Bij mij komen in eerste instantie alle vragen van zorgaanbieders Wmo en ...

Lees verder
Margriet Zondervan

Margriet Zondervan

Manager inkoop- en contractmanagement

mzondervan@alkmaar.nl

Sinds 2015 nemen de gemeenten taken van de Rijksoverheid over op het gebied van jeugdhulp en Wmo. Door deze decentralisatie is er veel op...

Lees verder
Pascale Klaassen

Pascale Klaassen

Inkoop- en contractmanager Wmo (begeleiding, Beschermd wonen/thuis)

pklaassen@alkmaar.nl

Ik heb een hele leuke baan! We hebben contracten afgesloten met circa tachtig Wmo-aanbieders. Ik onderhoud de relatie met de diverse zorgaanbieders, leg contractafspraken vast en pas deze ...

Lees verder
Peter Soorsma

Peter Soorsma

Regiomanager jeugdhulp

psoorsma@alkmaar.nl

Ik heb een hart voor de publieke zaak en een voorkeur voor complexe opgaven. Mijn drive: Hoe bereiken we een optimaal maatschappelijk rendement en hoe doen we dat met grip op beperkte middelen?

Lees verder
Sandra Boelhouwers

Sandra Boelhouwers

Projectondersteuner Wmo/Beschermd wonen

SBoelhouwers@alkmaar.nl

Ik ondersteun de programmamanager en contractmanager Wmo/Beschermd wonen en ook een aantal projecten voor jeugdhulp. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het organiseren...

Lees verder
Sanne de Moel

Sanne de Moel

Relatiemanager regionale verwijsindex VIN

sdemoel@alkmaar.nl

Ik zorg ervoor dat professionals - die direct of indirect betrokken zijn bij jeugdigen tot 23 jaar - weten wat de meerwaarde is van de Verwijsindex. Zo kunnen we er samen voor zorgen...

Lees verder
Simone Breed

Simone Breed

Projectondersteuner jeugdhulp

sbreed@alkmaar.nl

Ik vlieg van het een naar het ander! Regelen, organiseren en dingen uitvogelen vind ik het leukst aan mijn werk. Als rechterhand van de regiomanager Jeugdhulp ben...

Lees verder