De Wmo-nieuwsbrief verschijnt circa drie keer per jaar.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

 • Nieuwsbrief april 2024
  Onderwerpen: nieuwe programmamanager Wmo, herhaalde oproep: start/stop berichten i.v.m. eigen bijdrage, rapportage bij beëindiging zorg, zorgmarkt Wmo op 6 juni 2024, regionaal administratieprotocol, nieuwe functionaliteiten in de Beschikbaarheidswijze en productieverantwoordingen 2023.
   
 • Nieuwsbrief december 2023
  Onderwerpen: nieuwe tarieven 2024, declareren gewijzigde Wmo-tarieven 2023, dringende oproep: start/stop berichten versturen eigen bijdrage, afwezigheidsregels Beschermd wonen​, melden van ‘niet-pluis’-gevoel en toezichthouders stellen zich voor.
   
 • Nieuwsbrief juli 2023
  Onderwerpen: nieuwe afkorting NORA, wijziging Wmo-tarieven en indexeringssystematiek, Beschikbaarheidswijzer, oproep om tijdig te declareren, wat te doen bij een calamiteit, Transferpunt, perspectiefplan 18+ en Verwijsindex (VIN).
   
 • Nieuwsbrief april 2023
  Onderwerpen: Beschikbaarheidswijzer, ontwikkelingen bedrijfsvoering en berichtenverkeer, regionale beleidsthema's Wmo, herverdeling accounts contractmanagers jeugdhulp en Wmo, diplomafraude en VOG-fraude.
   
 • Nieuwsbrief november 2022
  Onderwerpen: nieuwe tarieven 2023, Wmo-overeenkomst 2023-2024, vervoer dagbesteding, voorbereidingen decentralisatie Beschermd wonen hervat, Beschikbaarheidswijzer vanaf 2023 ook voor Wmo-producten, Zorgring-account, aanbieder verplicht om in batch declaraties te sturen en berichtenverkeer Heerhugowaard en Langedijk per 2023 niet meer mogelijk
   
 • Nieuwsbrief april 2022
  Onderwerpen: vervoer dagbesteding, uitstel decentralisatie Beschermd wonen, Transferpunt, productieverantwoording 2021, iWmo en iJw 3.1 en uitfasering declaratieberichten 303 en 304.
   
 • Nieuwsbrief december 2021
  Onderwerpen: tarieven 2022, looptijd overeenkomst, verzoeken tot verlengen indicatie, project 'Simpel switchen', iStandaarden 3.1, transferpunt, fusie Langedijk en Heerhugowaard, productieverantwoording 2021, iWmo en uitfaseren declaratieberichten 303 en 304.
   
 • Nieuwsbrief september 2021
  Onderwerpen: vervoer dagbesteding, aanmeldprocedure Transferpunt Wonen voor jongvolwassenen, toezichthouders gemeente Alkmaar en BUCH-gemeenten, iStandaarden 3.1 en KetenTestOmgeving.
   
 • Nieuwsbrief april 2021
  Onderwerpen: Covid-vaccinaties, wat hoort er in een ondersteuningsplan, verlenging van indicaties, wijzigen van AGB-codes, nieuwe versie regionaal administratieprotocol, verwijsindex en definitief besluit Verzoek om Wijziging. 
   
 • Nieuwsbrief december 2020
  Onderwerpen: tarieven 2021, wat valt er binnen het tarief van Beschermd thuis en Wmo begeleiding, afrekening 2020, start-/stopberichten, overgang naar berichtenverkeer 3.0, vervangen bestaande toewijzingen, besluit Verzoek om Wijziging, afsprakenkaart, compensatie meerkosten verlengd en afrekening coronasteun.
   
 • Nieuwsbrief januari 2020
  Onderwerpen: nieuwe overeenkomsten, Beschermd thuis, overleg bedrijsvoering/back-office, eigen bijdrage CAK, productieverantwoording 2019, versie 2.4 berichtenverkeer en uitnodiging inspiratie- en netwerkbijeenkomst. 
   
 • Nieuwsbrief november 2019
  Onderwerpen: nieuwe Wmo-contracten, terugblik 24 september, conversie Wmo begeleding en Beschermd wonen, wat valt binnen het tarief, passend wonen, abonnementstarief Wmo, start-stopbericht, declaratieperiode, regionale administratieprotocollen en nieuwe aanbieder hulpmiddelen.
   
 • Nieuwsbrief mei 2019
  Onderwerpen: pilot Beschermd thuis, cliënten naar de Wlz, Declareren 2020, standaard administratieprotocol, inkoop Wmo begeleiding, Beschermd wonen en Beschermd thuis, terugblik Netwerkbijeenkomst.
   
 • Nieuwsbrief december 2018
  Onderwerpen: verrekening arrangementsprijzen, tarieven 2019 Wmo begeleiding en Beschermd wonen, invoering abonnementstarief, uitspraak Centrale Raad van Beroep, frequentie BUCH-gemeenten CAK, declareren, berichtenverkeer iWmo 2.3, accountantsprotocol en stand still berichtenverkeer.
   
 • Nieuwsbrief oktober 2018
  Onderwerpen: verrekening arrangementsprijzen, perspectiefplan 18-/18+, pilot Beschermd thuis, frequentie BUCH-gemeenten CAK, declareren, berichtenverkeer iWmo 2.3, accountantsprotocol, stand still berichtenverkeer, transferpunt wonen, privacygevoelige informatie en vacature inkoop- en contractmanager/beleidsadviseur Beschermd wonen.
   
 • Nieuwsbrief mei 2018
  Onderwerpen: stand van zaken doorontwikkeling resultatenoverzicht, aanpassing arrangementsprijzen, 6-wekentermijn verandert naar 4-weken, toepassing start-/stopbericht, pilot Beschermd thuis, terugblik marktverkenning Beschermd wonen, nieuwe Wmo-gids, gegevensverwerking (AVG) en plenair overleg op 28 juni 2018.
   
 • Nieuwsbrief februari 2018
  Onderwerpen: nieuwe productcodes 2018, geactualiseerde handreiking toegang/declaratie, productieverantwoording 2017, werkwijze rondom start/stopbericht, doorontwikkeling Resultatenoverzicht 3.0, start pilot Beschermd Thuis, we houden u op de hoogte! en de nieuwe website.

 • Nieuwsbrief november 2017
  Onderwerpen: Heerhugowaard en Langedijk naar resultaatsturing vanaf 1 januari 2018, nieuwe productcodes 2018, berichtenverkeer BUCH-gemeenten, aanleveren gegevens eigen bijdrage CAK, werkwijze rondom start-/stopbericht, save the date: 19 december 2017 plenair overleg en overgang van Wmo naar Wlz.
   
 • Nieuwsbrief juli 2017
  Onderwerpen: wijziging procedure aanleveren gegevens eigen bijdrage aan CAK, werkwijze 6 weken stop berichtenverkeer, stand van zaken invoering resultaatsturing Langedijk en Heerhugowaard, toelichting eigen bijdrage-systematiek, proef halfjaarlijkse afrekening gemeente Alkmaar, plenaire overleggen, transitietafel, verwijsindex risicojongeren, boekje Wmo – Zo simpel kan het zijn en de Netwerkorganisatie op LinkedIn en Twitter.
   
 • Nieuwsbrief mei 2017
  Onderwerpen: wijzigen aanleveren CAK-gegevens, belangrijke instructies n.a.v. nieuwe versie berichtenverkeer, de geactualiseerde handreiking toegang/declaratie, innovatie, het gewijzigde tarief voor Respijtzorg, de correcte en tijdige verzending van 305- en 307-berichten, de scheiding van begeleiding en thuisondersteuning/ huishoudelijke hulp in het berichtenverkeer, het tarief per minuut voor Hulp bij het huishouden in de BUCH-gemeenten, herhalingsbijeenkomsten resultaatsturen en de Netwerkorganisatie op LinkedIn en Twitter.
   
 • Nieuwsbrief maart 2017
  Onderwerpen: release nieuwe versie berichtenverkeer, werkafspraken resultaatsturing en persoonlijke verzorging, nieuwe wettelijke verplichting vanuit het CAK en SROI-coördinator Kaat Kroon stelt zich voor.
   
 • Nieuwsbrief januari 2017
  Onderwerpen: wijzigingen raamovereenkomst, afrekening 2016, aanmelden bij Zorgring, resultaatsturing gemeentes Langedijk en Heerhugowaard vanaf 2018, bijeenkomst bedrijfsvoering, werkafspraken over resultaatsturing, gegevens aanleveren bij het CAK, conversie Alkmaar en BUCH en verbetering communicatie.