Vanaf 1 januari 2023 werken wij in de regio Alkmaar met het nieuwe aanvraagformulier jeugdhulp

Heeft u als zorgprofessional een van de volgende situaties aan de hand? 

  1. Verzoek tot het afgeven van een nieuwe toewijzing voor dezelfde hulp
  2. Verzoek tot afschalen of opschalen bij dezelfde zorgaanbieder
  3. Verzoek tot afschalen of opschalen zorg naar een andere zorgaanbieder
  4. U bent werkzaam als vo-coach en doet een verzoek tot aanvraag jeugdhulp

In deze gevallen bent u verplicht om samen met de jeugdige en/of diens ouders/verzorgers, het ingevulde aanvraagformulier jeugdhulp te verstrekken aan de gemeentelijke toegang van de desbetreffende gemeente. De toegangsmedewerker toetst of de inzet passend is, de gestelde doelen kloppen en of de gevraagde productcodes passen bij de inzet en de doelen. Als de aanvraag daartoe aanleiding geeft, zal de toegang contact met u opnemen voor eventueel aanvullende vragen of voor een gesprek met u en de jeugdige/het gezin. 
NB: Indien de situatie nijpend is en een snellere afhandeling vraagt, dan vragen wij u contact op te nemen met de gemeentelijke toegang van de desbetreffende gemeente.

De e-mailadressen van de gemeentelijk toegangen in de regio Alkmaar zijn: