8 June, 2022

Hierbij de eerste nieuwsbrief jeugdhulp van 2022. In deze nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over: iWmo en iJw, het regionaal expertteam (RET), de uitfasering van declaratieberichten 303 en 304, de inkoop jeugdhulp 2023, de aanbesteding JeugdzorgPlus, no-show, regievoering binnen de jeugdhulp, het aanmelden jongeren voor Transferwoningen, de Beschikbaarheidswijzer: update en updrage gegevens en de mogelijkheid tot het aangeven van sublocaties.

Nieuwsbrief jeugdhulp juni 2022

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.