28 May, 2018

Wij hebben diverse vragen ontvangen over hoe wij omgaan met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG-wet). Gemeenten en zorgaanbieders moeten afspraken met elkaar maken over hoe zij persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Wij willen u hierbij informeren over onze aanpak.

Omdat onze gecontracteerde zorgaanbieders zelden zijn aan te merken als verwerker, hoeven wij niet standaard een verwerkersovereenkomst met hen af te sluiten. De huidige verwerkersovereenkomst hoeft om die reden ook niet te worden herzien. Deze zomer ontvangen onze gecontracteerde zorgaanbieders echter wel een addendum bij hun huidige overeenkomst. Hierin staan samenwerkingsafspraken over gegevensverwerking.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen, bekijkt u dan deze factsheet even.

 

Wilt u onze nieuwsbrief blijven ontvangen?

Alle gecontracteerde aanbieders en overige geïnteresseerden krijgen van ons eens per kwartaal een nieuwsbrief met hierin voor aanbieders veelal belangrijke berichten. Wilt u deze niet meer ontvangen van ons? U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar contractmanagement@alkmaar.nl.