Welkom op de Wmo-pagina. De gemeenten in Nederland geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Onderstaande Wmo-producten worden centraal ingekocht door de Netwerkorganisatie regio Alkmaar. Klik op een van onderstaande subpagina's om meer informatie te lezen.

Wmo-begeleiding
Zelfstandig en veilig wonen
Ondersteunend netwerk
Zinvolle daginvulling

Beschermd wonen
Sinds 1 januari 2015 kan men terecht bij de gemeente voor beschermd wonen. Hierdoor valt deze zorg en ondersteuning onder de Wmo.

Vervoer en hulpmiddelen
Vanuit de Wmo kan er ondersteuning geregeld worden voor iedereen die dat nodig heeft. Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat.

Wanneer men een hulpmiddel - bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel - nodig heeft, dan kan men deze zelf aanschaffen, huren of lenen. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekering en andere vallen onder de Wmo.

Nieuwsbrieven

Inkoopdocumenten