Welkom op de Wmo-pagina. De gemeenten in Nederland geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Onderstaande Wmo-producten worden centraal ingekocht door de Netwerkorganisatie regio Alkmaar. Klik op een van onderstaande subpagina's om meer informatie te lezen.

Wmo-begeleiding
Zelfstandig en veilig wonen
Ondersteunend netwerk
Zinvolle daginvulling

Beschermd wonen/Beschermd thuis
Men kan terecht bij de gemeenten voor Beschermd wonen en Beschermd thuis. Deze zorg en ondersteuning valt onder de Wmo.

Regievoering Wmo (pdf)

Vervoer en hulpmiddelen
Vanuit de Wmo kan er ondersteuning geregeld worden voor iedereen die dat nodig heeft. Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat.

Wanneer men een hulpmiddel - bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel - nodig heeft, dan kan men deze zelf aanschaffen, huren of lenen. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekering en andere vallen onder de Wmo.

Nieuwsbrieven

Inkoopdocumenten

Het Pact wonen
'Voor het bemiddelen van cliënten naar een zelfstandige woning'.

Meldpunt zorgfraude 
Heeft u als professional vermoedens dat bij een collega aanbieder het zorggeld niet eerlijk en goed wordt besteed? Vermoedt u bijvoorbeeld dat zorg niet eerlijk in rekening wordt gebracht? Dan kunt u via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit een melding doen. Zie hier: meldingsformulier zorgprofessional.

Zorgen over een (medewerker bij een andere) aanbieder? Of over een medewerker bij uzelf?
Maakt u zich zorgen over de werkwijze van (een medewerker bij) een aanbieder? Heef uzelf of uw cliënt een 'niet-pluis'-gevoel en wilt u dat met ons delen? Wij staan hier altijd voor open. U kunt contact opnemen met uw contractmanager of een melding doen via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl.

Wat kunt u als aanbieder zelf doen om te checken of uw medewerker geschikt is voor zijn/haar functie en of hij/zij de juiste papieren hiervoor heeft? Lees hier verder.