24 December, 2018

Onderstaand vindt u de vierde nieuwsbrief jeugdhulp. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: aanvraag transformatiefonds toegekend, terugblik conferentie jeugdhulp, stand still periode berichtenverkeer, berichtenverkeer jeugdhulp 2.3, landelijk accountantsprotocol, jaarafsluiting 2018, continuering overeenkomsten jeugdhulp, terugblik informatiebijeenkomst vrijgevestigden en de verwijsindex.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.