De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

 • Nieuwsbrief maart 2019
  Onderwerpen: no-show niet meer declarabel, mixtarief ongewijzigd, gecontracteerde gecertificeerde instellingen, spelregels transformatieagenda, goed nieuws voor pleegouders, terugblik inspiratievloer, jeugdhulp event, 'loodgieterslijst' en verslag tussenevaluatie integrale ambulante jeugdhulp.
   
 • Nieuwsbrief december 2018
  Onderwerpen: aanvraag transformatiefonds toegekend, terugblik conferentie jeugdhulp, stand still periode, berichtenverkeer, landelijk accountantsprotocol, jaarafsluiting, continuering overeenkomsten, terugblik informatieavond vrijgevestigden en verwijsindex.
   
 • Nieuwsbrief oktober 2018
  Onderwerpen: conferentie jeugdhulp, transformatieplan, afrekening 2018, verlengen IBP, uitvraag spiegelrapportage, stand still berichtenverkeer, programmamanager passend onderwijs, even voorstellen en week van de pleegzorg.
   
 • Nieuwsbrief juli 2018
  Onderwerpen: proces aanmelden Transferpunt is veranderd, woonplaatsbeginsel en gegevensverwerking: hoe gaan wij hier mee om?
   
 • Nieuwsbrief april 2018
  Onderwerpen: jeugdgids, stand van zaken transformatieopgaven, jeugdhulptarieven definitief, werken met de vernieuwde bekostiging, onderzoek knelpunten in de keten, VakantieFUN, informatiesessies ambulante jeugdhulp, periodiciteit in declaraties, nieuwe website, bovenregionale samenwerking, werksessie verblijf, bijeenkomst rollen in de veiligheidsketen, jeugdhulp in gezinsvormen en vacature inkoop- en contractmanager jeugdhulp.