De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt meerdere malen per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

 • Nieuwsbrief september 2021
  Onderwerpen: inkoop jeugdhulp 2023, toetsen bedrijfsvoering, iStandaarden 3.1, toezichthouders gemeente Alkmaar en BUCH-gemeenten, E-learning Verwijsindex VIN en aanmeldprocedure Transferpunt Wonen voor jongvolwassenen.
   
 • Nieuwsbrief juni 2021
  Onderwerpen: covid-vaccinaties, inkoop ambulant en verblijf 2022, jeugdhulp vanaf 2023, wat hoort er in een ondersteuningsplan, verlenging van indicaties, KetenTestOmgeving, besluit Verzoek om Wijziging, aanleveren start- en stopberichten, nieuwe versie Regionaal administratieprotocol, Beschikbaarheidswijzer en Verwijsindex.
   
 • Nieuwsbrief december 2020
  Onderwerpen: tarieven 2021, afrekening coronasteun, afrekening 2020, start-/stopbericht, berichtenverkeer 3.0, vervangen bestaande toewijzingen, besluit Verzoek om Wijziging, afsprakenkaart, compensatie meerkosten verlengd, informatie over VVRA en update over de Beschikbaarheidswijzer.
   
 • Nieuwsbrief februari 2020
  Onderwerpen: informatiedeling met lokale (jeugd)teams, beschikbaarheidswijzer, even voorstellen: Betty Pols, productieverantwoording 2019, overgang naar versie 2.4 berichtenverkeer en uitnodiging inspiratie- en netwerkbijeenkomst.
   
 • Nieuwsbrief september 2019
  Onderwerpen: contractverlengingen ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf, indexering tarief 2020, aspecifiek toewijzen, nieuwe aanbieders sinds 1 januari 2019, nieuwe app: de Beschikbaarheidswijzer en update transformatiefonds.
   
 • Nieuwsbrief maart 2019
  Onderwerpen: no-show niet meer declarabel, mixtarief ongewijzigd, gecontracteerde gecertificeerde instellingen, spelregels transformatieagenda, goed nieuws voor pleegouders, terugblik inspiratievloer, jeugdhulp event, 'loodgieterslijst' en verslag tussenevaluatie integrale ambulante jeugdhulp.
   
 • Nieuwsbrief december 2018
  Onderwerpen: aanvraag transformatiefonds toegekend, terugblik conferentie jeugdhulp, stand still periode, berichtenverkeer, landelijk accountantsprotocol, jaarafsluiting, continuering overeenkomsten, terugblik informatieavond vrijgevestigden en verwijsindex.
   
 • Nieuwsbrief oktober 2018
  Onderwerpen: conferentie jeugdhulp, transformatieplan, afrekening 2018, verlengen IBP, uitvraag spiegelrapportage, stand still berichtenverkeer, programmamanager passend onderwijs, even voorstellen en week van de pleegzorg.
   
 • Nieuwsbrief juli 2018
  Onderwerpen: proces aanmelden Transferpunt is veranderd, woonplaatsbeginsel en gegevensverwerking: hoe gaan wij hier mee om?
   
 • Nieuwsbrief april 2018
  Onderwerpen: jeugdgids, stand van zaken transformatieopgaven, jeugdhulptarieven definitief, werken met de vernieuwde bekostiging, onderzoek knelpunten in de keten, VakantieFUN, informatiesessies ambulante jeugdhulp, periodiciteit in declaraties, nieuwe website, bovenregionale samenwerking, werksessie verblijf, bijeenkomst rollen in de veiligheidsketen, jeugdhulp in gezinsvormen en vacature inkoop- en contractmanager jeugdhulp.