16 March, 2020

a6ae965c-coronavirus.jpgMet betrekking tot het coronavirus ontvangen wij veel vragen. Op dit moment kunnen wij u het volgende mededelen:

 

  • De regiogemeenten verwachten dat u aansluit bij de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en uw brancheorganisatie. Dit houdt onder meer ook in dat u:
    a. vanuit deze richtlijnen zelf een afweging maakt of zorg wel of niet kan plaatsvinden en hierover communiceert met uw cliënten.
    b. waar mogelijk en waar nodig contacten telefonisch of met andere hulpmiddelen laat plaatsvinden (contracten bieden hier ruimte voor).
  • In de contracten zijn afspraken gemaakt over te declareren tijd. Vooralsnog houden we deze aan. Mochten hier vanuit de Rijksoverheid andere richtlijnen over komen dan nemen we deze mee in onze afwegingen. 
  • Alle communicatie over deze situatie in regio Alkmaar loopt via de Netwerkorganisatie regio Alkmaar om lokale gemeenten en sociale teams te ontlasten. Als u wilt communiceren met een gemeente, stuurt u dit dan naar contractmanagement@alkmaar.nl. Wij zullen zorgen voor verspreiding.

Over de reeds geplande grotere bijeenkomsten informeren wij u als volgt:

  • 25 maart: De vervolgbijeenkomst vernieuwde inkoop jeugdhulp met verblijf zal worden veranderd naar een online alternatief. We kijken nog hoe we hier invulling aan gaan geven. Houd u deze datum a.u.b. gereserveerd in uw agenda.
  • 31 maart: De Inspiratiebijeenkomst op 31 maart voor jeugdhulp en Wmo-aanbieders is afgelast en wordt niet verplaatst.

 

Wij verzoeken u dringend ons via contractmanagement@alkmaar.nl goed te informeren over uw beleid, over het eventueel sluiten van locaties en wijzigingen in uw vorm van zorgverlening. Wij zullen onze lokale gemeenten hiervan dagelijks een update sturen.

Heeft u aanvullende vragen/opmerkingen dan kunt u die mailen naar contractmanagement@alkmaar.nl.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hulpinregioalkmaar.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het team van Netwerkorganisatie regio Alkmaar