Gemeenten in de regio Alkmaar en de zorgaanbieders hebben afgesproken gebruik te maken van Vecozo voor het uitwisselen van administratieve gegevens. Voor zorgaanbieders is het mogelijk om via Vecozo declaraties naar de gemeenten te versturen, informatie te ontvangen over de afhandeling ervan en zorgtoewijzingen te downloaden en in te lezen.

Download hier een leaflet met meer informatie over het berichtenverkeer. 

In onderstaande documenten (die de Handreiking Toegang en Declaratie vervangen) wordt de werkwijze verder beschreven.
Inspanningsgeri
chte uitvoeringsvariant Regionaal administratieprotocol (RAP)
Outputgerichte uitvoeringsvariant Regionaal administratieprotocol (RAP)

Productcodes
Regio Alkmaar maakt gebruik van productcodes die zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke standaard. Sommige codes zijn gelijk aan de landelijke codes, maar de regio Alkmaar gebruikt ook codes die alleen in deze regio gehanteerd worden. De lijst met productcodes (inclusief tarieven) vindt u onderstaand:


Productcodes en tarieven ambulante jeugdhulp
Productcodes en tarieven jeugdhulp met verblijf
Productcodes Wmo begeleiding, Beschermd wonen en Beschermd thuis

Contactpersonen Vecozo
Ondervindt u problemen met Vecozo, dan kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen binnen de gemeenten. Een overzicht vindt u hier.

Afrekening 2019
Wmo
Informatiebrief afrekenen Wmo 2019
Bijlage A - Verantwoordingsformat 2019
Bijlage B - Verklaring landelijke omzet Wmo niet meer dan €125.000
Bijlage C - Vragen en antwoorden afrekenen Wmo 2019

Jeugdhulp
Informatiebrief afrekenen jeugdhulp 2019
Bijlage A - Verantwoordingsformat 2019
Bijlage B - Verklaring landelijke omzet jeugdhulp niet meer dan €125.000
Bijlage C - Vragen en antwoorden afrekenen jeugdhulp 2019
Bijlage D - Bijlage bij formele factuur integraal ambulante jeugdhulp