22 December, 2022

Op de valreep - voor we de feestdagen ingaan - de laatste nieuwsbrief jeugdhulp van 2022. Het afgelopen jaar was dynamisch met het aangaan van de nieuwe contracten. We kijken er naar uit om in 2023 met u de 'puntjes op de i te zetten' en ons samen in te zetten voor de beste mogelijke jeugdhulp voor onze jongeren. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023!

In deze nieuwsbrief: deadline voor aanleveren contractstukken, hoofd- en onderaannemerschap 2023-2030 (2033), hoofd- en onderaannemerschap voor de huidige IBP's, nieuw aanvraagformulier jeugdhulp, jeugdhulpkaart en terugblik meet & greet.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2022

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.