30 September, 2022

De wettelijk opschortende termijn (ook wel standstill-termijn genoemd) voor de inkooptrajecten ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf is verstreken. Dit betekent dat per 21 september 2022 de gunning definitief is. In onderstaande lijsten staan - ingedeeld per perceel - de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders met wie de gemeenten in de regio Alkmaar vanaf 2023 de samenwerking aangaan.


Overzicht aanbieders ambulante jeugdhulp (pdf)

Overzicht aanbieders jeugdhulp met verblijf (pdf)