Werkbezoek Koningin Máxima

2 July, 2020

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht vanmiddag een werkbezoek aan GGZ Noord-Holland-Noord. Tijdens gesprekken werd onder andere ingegaan op de - mede door GGZ NHN ontwikkelde - Integrale Gezinsteams Jeugd. Petra Buwalda, regiomanager jeugdhulp voor de Netwerkorganisatie regio Alkmaar - zat aan tafel met de koningin om over dit onderwerp mee te praten. 

Inzet gezinsteams
Bij de aanpak van Integrale Gezinsteams staan niet de verschillende betrokken hulporganisaties, maar de gezinnen zelf centraal. Rondom elk gezin met een meervoudig complexe hulpvraag wordt een integraal, multidisciplinair specialistisch team gevormd. Zoals bij elke behandeling werkt GGZ NHN ook hier nauw samen met het netwerk van cliënten, zoals familie, buren, school, sport en gemeente. Een intensieve behandeling als deze moet opname voorkomen en het risico op het overbrengen van gezinsproblematiek van generatie op generatie verminderen.

Lees verder

Aanbesteding Wmo-vervoer 2021-2023 gepubliceerd

4 June, 2020

Sinds woensdag 3 juni is de aanbesteding Wmo-vervoer voor de regio Alkmaar op inkoopplatform TenderNed te vinden. Dit betreft een gezamenlijke inkoop van zeven gemeenten: Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Uit de aanbesteding zal blijken welke vervoerder gedurende de periode 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023 Wmo-vervoer zal bieden aan inwoners van de zeven gemeenten in de regio Alkmaar. Tot en met 30 juni 2020 kunnen via TenderNed vragen worden gesteld over de aanbesteding. Inschrijven is mogelijk tot en met 1 september 2020. In oktober wordt bekend welke aanbieder de opdracht krijgt gegund. De aanbesteding op TenderNed vindt u middels deze link.

Lees verder

Gevolgen coronavirus - update 18 maart 2020

18 March, 2020

Het is duidelijk dat wij ons in een bijzondere tijd bevinden. Een tijd waarin creatieve oplossingen noodzakelijk zijn en van zorgverleners veel wordt gevraagd. Het geeft vertrouwen om te zien dat zorgaanbieders alles op alles zetten om ondanks alle maatregelen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees verder

Informatie m.b.t. gevolgen coronavirus

16 March, 2020

Met betrekking tot het coronavirus ontvangen wij veel vragen. Op dit moment kunnen wij u het volgende mededelen:

 

 • De regiogemeenten verwachten dat u aansluit bij de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en uw brancheorganisatie. Dit houdt onder meer ook in dat u:
  a. vanuit deze richtlijnen zelf een afweging maakt of zorg wel of niet kan plaatsvinden en hierover communiceert met uw cliënten.
  b. waar mogelijk en waar nodig contacten telefonisch of met andere hulpmiddelen laat plaatsvinden (contracten bieden hier ruimte voor).
 • In de contracten zijn afspraken gemaakt over te declareren tijd. Vooralsnog houden we deze aan. Mochten hier vanuit de Rijksoverheid andere richtlijnen over komen dan nemen we deze mee in onze afwegingen. 
 • Alle communicatie over deze situatie in regio Alkmaar loopt via de Netwerkorganisatie regio Alkmaar om lokale gemeenten en sociale teams te ontlasten. Als u wilt communiceren met een gemeente, stuurt u dit dan naar contractmanagement@alkmaar.nl. Wij zullen zorgen voor verspreiding.
Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - februari 2020

7 February, 2020

Leest u weer mee? In de eerste nieuwsbrief jeugdhulp van 2020 leest u over informatiedeling met lokale (jeugd)teams, de beschikbaarheidswijzer, we stellen onze nieuwe collega aan u voor en meer.

Nieuwsbrief jeugdhulp februari 2020

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - januari 2020

20 January, 2020

De eerste Wmo-nieuwsbrief van 2020 is verstuurd. In de nieuwsbrief leest u onder andere over de nieuwe Wmo-overeenkomsten, Beschermd thuis, overleg bedrijfsvoering en meer. Leest u mee?

Nieuwsbrief Wmo januari 2020

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Medipoint vanaf 2020 nieuwe leverancier hulpmiddelen

25 November, 2019

Vanaf 1 januari 2020 is Medipoint de nieuwe, gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen in de regio Alkmaar. Zeven gemeenten in de regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) doorliepen onlangs gezamenlijk een aanbesteding om tot een nieuw contract Wmo-hulpmiddelen voor 2020 en verder te komen. Onder hulpmiddelen worden bijvoorbeeld scootmobielen, rolstoelen en tilliften verstaan. 

Medipoint is in de regio vooral bekend van zijn thuiszorgwinkels en uitleenservice van zorg- en welzijnshulpmiddelen. Het contract met Medipoint wordt afgesloten voor drie jaar met twee keer een optie tot verlenging van twee jaar. Medipoint wordt verantwoordelijk voor de nieuwe klanten vanaf 1 januari 2020. Bestaande klanten blijven - voor onderhoud/reparatie van het hulpmiddel - bij hun huidige leverancier, behalve bij een totale vervanging van een hulpmiddel.

Foto: ‘Contractondertekening in het gemeentehuis van Uitgeest’
Zittend van links naar rechts: wethouder Elly Beens, gemeente Heiloo en René Martens, directeur Medipoint
Staand van links naar rechts: wethouder Antoine Tromp, gemeente Bergen – wethouder Cees Beentjes, gemeente Uitgeest – wethouder Marcel Reijven, gemeente Langedijk – wethouder Ron de Haan, gemeente Castricum – wethouder Annette Valent-Groot, gemeente Heerhugowaard

 

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - november 2019

11 November, 2019

De tweede Wmo-nieuwsbrief van 2019 is verschenen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de nieuwe Wmo-contracten, conversie Wmo begeleiding/Beschermd wonen en meer. Leest u mee?

Nieuwsbrief Wmo november 2019

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - september 2019

26 September, 2019

Er is weer een jeugdhulp-nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over contractverlengingen ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf, indexering tarief 2020, aspecifiek toewijzen, nieuwe aanbieders sinds 1 januari 2019, nieuwe app: de Beschikbaarheidswijzer en update transformatiefonds.. Leest u mee?

Nieuwsbrief jeugdhulp september 2019

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Wmo-zorgaanbieders tekenen contracten 2020-2022

24 September, 2019

Dinsdag 24 september 2019 waren alle Wmo-zorgaanbieders die zorg leveren of gaan leveren in de regio Alkmaar bijeen in Theater De Vest. Alhoewel veel van de circa tachtig aanbieders het nieuwe contract voor 2020-2021-2022 al getekend hebben, werd dit moment gebruikt om symbolisch alsnog gezamenlijk een handtekening te zetten voor de samenwerking.


Wethouder Marcel Reijven (Langedijk) en wethouder Marcel van Zon (Alkmaar) zetten met Jose van den Dool (zorgorganisatie De Ontmoeting) - namens alle zorgaanbieders - een handtekening onder het contract dat op 1 januari 2020 ingaat. De overeenkomst loopt tot en met 2022. Na die periode is er de mogelijkheid tot verlenging.


Marcel Reijven, wethouder Langedijk en woordvoerder namens de zeven gemeenten in de regio Alkmaar: “We hebben in gezamenlijkheid met aanbieders een inkooptraject doorlopen en zijn blij met het uitgebreide palet aan zorg – Wmo begeleiding, Beschermd wonen en Beschermd thuis - dat we vanaf 2020 en verder kunnen aanbieden. Wij zetten ons er voor in dat iedereen in de regio Alkmaar de hulp krijgt die het nodig heeft. Elke inwoner heeft recht op de best mogelijke zorg.

Lees verder

Terugblik jeugdhulp event

21 May, 2019

Het jeugdhulp event op 16 mei in de Cultuurkoepel te Heiloo was een succes! De Netwerkorganisatie regio Alkmaar organiseerde deze middag met als doel het verbinden van verwijzers met nieuwe of nog onbekende aanbieders.

Het eerste deel van de middag waren de deelnemers flink aan het speeddaten. Verwijzers gingen met behulp van een strippenkaart de diverse tafels van aanbieders langs om van hen een korte pitch te horen. Vervolgens was iedereen vrij om de ontluikende contacten te verdiepen. Er zijn flink wat lijntjes gelegd en dat is waar wij het voor doen. Verwijzers weten nu dat ook minder bekende jeugdhulpaanbieders veel te bieden kunnen hebben in onze regio.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - mei 2019

10 May, 2019

De eerste Wmo-nieuwsbrief van 2019 is verschenen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de inkoop Wmo begeleiding, Beschermd wonen en Beschermd thuis. Leest u mee?

Wmo-nieuwsbrief mei 2019

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Inkoop Wmo, Beschermd wonen en Beschermd thuis

9 May, 2019

De huidige raamovereenkomsten voor Wmo begeleiding, Beschermd wonen en de pilot Beschermd Thuis lopen tot en met 31 december 2019. Regio Alkmaar is afgelopen maanden druk bezig geweest met alle voorbereidende werkzaamheden voor de inkoop van Wmo begeleiding, Beschermd thuis en Beschermd wonen voor 2020 en verder. Afgelopen donderdag 2 mei is de aankondiging van de opdracht en de publicatie van het toelatingsdocument gedaan op TenderNed. Indien u ook ná 2019 gecontracteerd wilt worden, neem dan kennis van deze stukken via www.tenderned.nl en schrijf tijdig in!

Lees verder

Terugblik Netwerkbijeenkomst Wmo

9 May, 2019

Op verzoek van de Netwerkorganisatie regio Alkmaar organiseerden leerlingen van het Clusius College op 28 maart jongstleden de Netwerkbijeenkomst Wmo.  Dit was voor hen een afstudeeropdracht. De middag - bezocht door aanbieders, consulenten en partners uit het voorliggende veld - was geslaagd. Aanbieders kregen de gelegenheid om zich middels kraampjes, picknicktafels en pitches te presenteren. Ook werd er een optreden verzorgd door de band van een van de zorgboerderijen uit onze regio.

De reacties die we hebben ontvangen van bezoekers en deelnemers waren erg positief. Binnenkort gaan we met het Clusius College om tafel om te kijken of we volgend jaar weer een soortgelijk evenement kunnen organiseren.

 

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - maart 2019

11 March, 2019

Onderstaand vindt u de eerste nieuwsbrief jeugdhulp van 2019. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: no-show niet meer declarabel, mixtarief ongewijzigd, gecontracteerde gecertificeerde instellingen, spelregels transformatieagenda, goed nieuws voor pleegouders, terugblik inspiratievloer, jeugdhulp event, 'loodgieterslijst' en verslag tussenevaluatie integrale ambulante jeugdhulp.

Nieuwsbrief jeugdhulp maart 2019

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Goed nieuws voor pleegouders in Regio Alkmaar

4 February, 2019

Er is goed nieuws voor gezinnen die pleegkinderen opvangen in de regio Alkmaar. Tot en met 2018 bestond er een Pleegzorgfonds. Hier konden pleeggezinnen terecht om een aanvraag te doen voor kosten voor de opvang van hun pleegkind waar geen vergoeding voor was. Dit fonds hield per 2019 op te bestaan. De gemeenten in de regio Alkmaar – bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest – stelden een regeling vast zodat ook in 2019 pleegouders gebruik kunnen maken van een vergoeding van kosten die zij nergens anders van kunnen betalen.

Middels de nieuwe vastgestelde regeling kan bijvoorbeeld een bril vergoed worden die niet (volledig) door de zorgverzekering of een andere regeling wordt vergoed. Of bijvoorbeeld een deel van de reiskosten die pleeggezinnen maken voor een bezoekregeling aan het gezin van herkomst van het pleegkind. Er zijn regels opgesteld voor wat wel en niet binnen de mogelijkheden past. De gemeenten vinden de pleeggezinnen in de regio heel waardevol en willen met deze regeling de gezinnen – die een plek bieden aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen - zoveel mogelijk tot steun zijn.

Pleegouders in de regio Alkmaar kunnen zich melden bij hun pleegzorgmedewerker om te kijken of zij in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten die zij maken voor hun pleegkind(eren).

Lees verder

Terugblik Inspiratievloer 'Jeugdhulp in gezinsvormen'

14 January, 2019

‘De ochtend was te kort’, ‘er moet meer naar kinderen zelf worden geluisterd’ en ‘met kleine stappen gaan we in de goede richting': dat waren enkele reacties naar aanleiding van de 'Inspiratievloer Jeugdhulp in gezinsvormen' op donderdag 29 november 2018 in de GAS!Fabriek te Alkmaar. De inspiratievloer was een initiatief vanuit Regio Alkmaar en stond in het teken van inspireren, innoveren en initiatieven nemen. Met als gezamenlijk doel: het realiseren van jeugdhulp ‘zo thuis mogelijk’. Benieuwd naar deze bijeenkomst? Bekijk dan hier de beelden.

 

Regionale actieagenda

Aanleiding voor het organiseren van deze inspiratievloer is de regionale actieagenda ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ (JiG). Deze is in samenwerking met JiG-aanbieders tot stand gekomen en in februari 2018 vastgesteld door Regio Alkmaar. Wij spreken van ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’, omdat hieronder een veelkleurig palet aan opvang- en opgroeivormen valt zoals pleeggezinnen, gezinshuizen, meeleef- en netwerkgezinnen. Met deze actieagenda willen we extra focus leggen op het belang van ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ en willen we gezamenlijk een positieve verandering realiseren op de thema’s: 

1. Samenwerking en verbinding

2. Werving en behoud

3. Naar voren!

4. Ondersteun en faciliteer

5. 18 en dan?

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - december 2018

24 December, 2018

Onderstaand vindt u de vierde nieuwsbrief jeugdhulp. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: aanvraag transformatiefonds toegekend, terugblik conferentie jeugdhulp, stand still periode berichtenverkeer, berichtenverkeer jeugdhulp 2.3, landelijk accountantsprotocol, jaarafsluiting 2018, continuering overeenkomsten jeugdhulp, terugblik informatiebijeenkomst vrijgevestigden en de verwijsindex.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - december 2018

19 December, 2018

Onderstaand vindt u de vierde Wmo-nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: verrekening arrangementsprijzen, tarieven 2019 Wmo begeleiding en Beschermd wonen, invoering abonnementstarief, uitspraak Centrale Raad van Beroep, frequentie BUCH-gemeenten CAK, declareren, berichtenverkeer iWmo 2.3, accountantsprotocol en stand still berichtenverkeer.

Wmo-nieuwsbrief december 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Persbericht: Gemeenten kiezen Groeimee

10 December, 2018

De gemeenten in de regio Alkmaar - Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest - willen een goede aansluiting tussen jeugdhulp en het voortgezet onderwijs. Wanneer een school signaleert dat er iets aan de hand is met een jongere, is het belangrijk dat zij de weg naar jeugdhulp goed kunnen vinden. Stichting Groeimee mag - minimaal - de komende drie jaar jeugd- & gezinscoaches leveren om deze doelstelling uit te voeren.

Gemeenten in Nederland zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp. Bijna alle jongeren gaan naar school. Het is belangrijk dat leraren/medewerkers in het voortgezet onderwijs de toegang tot jeugdhulp duidelijk en goed kunnen vinden. Normaal gesproken zou een medewerker van school zich moeten richten tot de gemeente waar de leerling woonachtig is. Aangezien middelbare scholen leerlingen hebben uit allerlei gemeenten, is dit soms lastig.

Om het de scholen makkelijker te maken, is er in 2015 een pilot gestart genaamd ‘Jeugd- & gezinscoaches voortgezet onderwijs’. In deze pilot hielpen jeugd- & gezinscoaches scholen bij het signaleren van problemen, het geven van advies en het op weg helpen van jongeren en hun ouders naar hulpverlening in hun eigen gemeente. Het project is naar tevredenheid verlopen en is nu ‘pilot-af’. De aanbesteding voor het werkgeverschap van de jeugd- & gezinscoaches voortgezet onderwijs is gewonnen door Groeimee. De gemeenten zijn blij dat met de keuze voor Groeimee een goede aansluiting van de toegang tot jeugdhulp op het onderwijs geborgd is.

 

Rob Hartings, bestuurder Stichting Groeimee: “We zijn zeer blij dat we deze aanbesteding hebben gewonnen. Bij onze professionals staat het welzijn van de jeugdige, hun ouders en de rest van het gezin voorop. Met ons professionele team van jeugd- en gezinscoaches voortgezet onderwijs bieden wij hen de ondersteuning en advies die zij nodig hebben bij diverse zorgvraagstukken. We zijn meer dan gemotiveerd om ons steentje de komende drie jaar bij te dragen en zien uit naar de samenwerking met gemeenten en onderwijs!”

Lees verder

Gevolgen Wmo begeleiding n.a.v. uitspraak CRvB

8 November, 2018

Op 8 oktober jongstleden heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan over resultaatgericht beschikken door de gemeente Steenbergen. We informeren u graag over de consequenties van deze uitspraak voor het beleid en contractafspraken Wmo begeleiding van gemeenten en aanbieders binnen de regio Alkmaar.

Overwegingen CRvB
De CRvB overweegt dat de gemeente Steenbergen in strijd heeft gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel door niet in de beschikking of het leveringsplan het aantal uren huishoudelijke ondersteuning te benoemen. Daarnaast oordeelt de CRvB dat beleidsregels hierover gebaseerd moeten zijn op objectieve criteria, steunend op deugdelijk onderzoek.

Resultaatgericht financieren Wmo begeleiding in de regio Alkmaar
Met ingang van 2017 zijn in de regio Alkmaar contracten afgesloten op grond van resultaatgericht indiceren en sturen. De gemeenten stellen vast welk resultaat de inwoner kan behalen met de benodigde ondersteuning. De complexiteit en intensiteit van de ondersteuning aan de inwoner zijn bepalend voor het ondersteuningsarrangement dat geïndiceerd wordt. Inwoners ontvangen een beschikking van de gemeente, waarin onder andere is opgenomen:
- In welk arrangement de inwoner valt.
- Aan welke doelen en resultaten gewerkt wordt.
- Op welke ondersteuningsinzet van de aanbieder - welke vertaald is in een bandbreedte aan uren of dagdelen - de inwoner kan rekenen.

Vragen
De vraag is nu wat het feit, dat het aantal uren ondersteuning in de beschikking moet worden vermeld, betekent voor het resultaatgericht indiceren. Daarnaast is het de vraag of gemeenten op basis van deze uitspraak hun beleid moeten wijzigen en de inkoop moeten herzien. Momenteel zijn veel betrokkenen bezig om de uitspraak van de CRvB te interpreteren en te vertalen. Zo ook de VNG en het Ministerie van VWS.

Advies VNG en VWS
VNG en VWS adviseren gemeenten en aanbieders om geen overhaaste stappen te nemen om het beleid te wijzigen of contracten op te zeggen. Aangeraden wordt het huidige beleid voort te zetten en contractafspraken te handhaven. Het is nu primair van belang dat de continuïteit van de ondersteuning voor inwoners gewaarborgd blijft. Bovendien is de verwachting dat de CRvB in december, in een zaak waarbij een andere gemeente betrokken is, een uitspraak doet die veel raakvlakken heeft met de voorliggende uitspraak. Op basis van beide uitspraken kunnen bredere effecten voor regelgeving en gemeentelijk beleid worden beoordeeld. Dan kunnen ook bovenstaande vragen beter worden beantwoord. De VNG is voornemens om nog in 2018 een informatiebijeenkomst te organiseren voor gemeenten.

Hoe verder: nieuwe aanbestedingen 2020
Regio Alkmaar volgt het advies van de VNG en VWS op en voert geen acute wijzigingen door. De zorgcontinuïteit voor inwoners staat hierbij voorop. De regio is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbestedingen ambulante begeleiding en dagbesteding, Beschermd thuis en Beschermd wonen. Eventuele noodzakelijke beleidswijzigingen naar aanleiding van deze uitspraken worden uiteraard meegenomen in de nieuwe aanbestedingen. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen en indien noodzakelijk zullen wij toelichtingen verzorgen tijdens informatiebijeenkomsten in het 1ste kwartaal van 2019.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, verzoeken wij u deze te stellen aan Renee Schuit, programmamanager Wmo van Netwerkorganisatie regio Alkmaar via reneeschuit@debuch.nl.

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - oktober 2018

18 October, 2018

Onderstaand vindt u de derde nieuwsbrief jeugdhulp. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: conferentie jeugdhulp, transformatieplan, afrekening 2018, verlengen IBP, uitvraag spiegelrapportage, stand still berichtenverkeer, programmamanager passend onderwijs, even voorstellen en week van de pleegzorg.

Nieuwsbrief jeugdhulp oktober 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - oktober 2018

18 October, 2018

Onderstaand vindt u de derde Wmo-nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: verrekening arrangementsprijzen, perspectiefplan 18-/18+, pilot Beschermd thuis, frequentie BUCH-gemeenten CAK, declareren, berichtenverkeer iWmo 2.3, accountantsprotocol, stand still berichtenverkeer, transferpunt wonen, privacygevoelige informatie en vacature inkoop- en contractmanager/beleidsadviseur Beschermd wonen.

Wmo-nieuwsbrief oktober 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Pleegzorg Nederland zoekt ‘supergewone pleegouders’

17 October, 2018

Pleegouders zijn vrijwilligers die kinderen opvangen omdat ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. De kinderen leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen.

Maar pleegzorg is natuurlijk helemaal niet gewoon. Het is een bijzondere vorm van jeugdhulp. Met gewoon bedoelen we ook dat pleegouders geen bijzondere dingen hoeven te kunnen of te doen met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg!

In de regio Alkmaar wachten zo’n negentien kinderen op een plek in een pleeggezin. Voor acht van hen zoeken we een deeltijd pleeggezin. Bijvoorbeeld voor twee weekenden per maand. Zoals voor Jayden (1,5) Of voor Jamar (7), zijn zusje Malika (4) en zijn kleine broertje Kofi (bijna 2) Voor elf kinderen uit de regio Alkmaar zoeken wij een fulltime pleeggezin. Zoals voor Niels (5), Davey (1,5), Lizzy (12 jaar) en voor Marieke (6) en haar jongere broertje Joris (4 jaar).

In de regio Alkmaar wonen 255 pleeggezinnen. Zij ontvangen training, begeleiding en deskundigheidsbevordering van de pleegzorgorganisatie waaraan ze verbonden zijn. Startende pleegouders kunnen een beroep doen op een buddy pleegouder: een ervaren pleegouder bij wie ze terecht kunnen met vragen. 

Ervaringsverhalen
Op www.supergewonemensengezocht.nl staan ervaringsverhalen van zowel pleegouders als pleegkinderen. Een eerlijke kijk op de realiteit, met mooie verhalen. Ook voor het aanvragen van een informatiepakket bij een pleegzorgaanbieder bij u in de buurt.

Lees verder

Vacature: inkoop- en contractmanager jeugdhulp

10 September, 2018

Heb jij zin in een nieuwe baan en heb je kennis en ervaring binnen de jeugdhulp bij een aanbieder of gemeente? Of werkte je als inkoop-/contractmanager binnen het sociaal domein? Reageer dan nu op deze leuke functie!

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - juli 2018

19 July, 2018

Onderstaand vindt u de tweede nieuwsbrief jeugdhulp. In deze - dit keer korte - nieuwsbrief leest u informatie over: het veranderde proces van aanmelden Transferpunt, het veranderde woonplaatsbeginsel en gegevensverwerking: hoe gaan wij hier mee om? Voor nu wensen wij u een fijne zomer toe!

Lees verder

Proces aanmelden Transferpunt is veranderd

16 July, 2018

Vanaf 10 juli 2018  neemt de gemeente Alkmaar - voor de gemeenten in de regio Alkmaar - de administratieve verdeling van de woningen voor het Transferpunt over van Woonwaard. Dit op verzoek van de corporaties en passend bij de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente heeft gekregen op het gebied van Wmo - Beschermd wonen.

 

Nieuwe rolverdeling

De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een transferwoning, prioriteert en bedeelt toe aan een woningcorporatie. De corporaties zorgen vervolgens (net als nu) voor voldoende woningen en formele bemiddeling naar een woning. Met deze rolverdeling doen partijen wat past bij hun kerntaken.

 

Wat is het Transferpunt?

Het Transferpunt is een coördinatiepunt waar vraag van zorg- en welzijnsinstellingen en het aanbod van corporaties in de SVNK regio - Kennemer Wonen, Woonstichting Langedijk, Van Alckmaer en Woonwaard - bij elkaar komt. Zorgaanbieders benaderen het Transferpunt zodra een cliënt zelfstandig, maar met begeleiding, kan gaan wonen.

 

Aanmelden cliënt

Zodra een cliënt zelfstandig kan gaan wonen, meldt de begeleidende organisatie dit via transferpunt@alkmaar.nl.

 

Voorwaarden voor het aanmelden van cliënten

 • cliënt woont intramuraal in een instelling of in een ondersteunende woonsituatie, en;
 • cliënt is er psychisch, financieel en praktisch (genoeg) klaar voor om op zichzelf te wonen, en;
 • er is een begeleidingsovereenkomst tussen de cliënt en de zorg- welzijnsinstelling, en;
 • er is een perspectiefplan dat volledig is ingevuld door de begeleidende instantie(s).

 

Screeningsgesprek

 1. De Transferpuntmedewerker ontvangt een gemotiveerd verzoek, altijd vergezeld van het intakeformulier (zie bijlage) en bij uitstroom uit jeugdorganisaties, het perspectiefplan (zie bijlage). Er wordt tenminste gekeken naar woonbehoefte, behandelplan en (zorg-) ondersteuning.
 2. De Transferpuntmedewerker nodigt cliënt/ begeleider uit voor een 1ste  screeningsgesprek om na te gaan of de kandidaat er psychisch, financieel en praktisch (genoeg) klaar voor om op zichzelf te wonen.
 3. De medewerker beslist of dit daadwerkelijk een geschikte kandidaat is voor een Transferpuntwoning.

 

Lees verder

Tim Robbe geeft lezing tijdens Wmo-overleg

5 July, 2018

Op donderdag 28 juni jongstleden vond in het gemeentehuis van Langedijk het plenair overleg Wmo/Beschermd wonen plaats. Als speciale gast was Tim Robbe aanwezig. Tim gaf een lezing waarin hij terugkeek op de afgelopen vier jaar waarin landelijk veel ervaring is opgedaan met bestuurlijk aanbesteden. Hij gaf zijn visie hoe de komende jaren verder samengewerkt kan worden. Ook constateerde hij dat bestuurlijk aanbesteden niet meer zo werkt als een aantal jaren geleden.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

 

Lees verder

Informatiemarkt jeugdhulp drukbezocht

28 June, 2018

Op dinsdagmiddag 26 juni vond in De Ondernemerstuin te Alkmaar de informatiemarkt jeugdhulp plaats. Met ruim vijftig kramen was het een drukbezochte, gezellige, informele en ook warme middag. Aanbieders gaven aan de bijeenkomst nuttig en fijn te vinden. Ook de ontmoetingen van medewerkers van de gemeenten met de zorgaanbieders zorgden voor leuke reacties.

Lees verder

Informatiemarkt jeugdhulp

13 June, 2018

Op veler verzoek organiseren wij - op dinsdagmiddag 26 juni - een informatiemarkt jeugdhulp. Dé plek om de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en onze lokale teams te ontmoeten. Elke deelnemer krijgt een eigen 'marktkraam'. De jeugdhulpaanbieders kunnen hier hun eigen organisatie en dienstverlening presenteren en uiteraard een kijkje nemen bij de anderen. Elkaar kunnen vinden is tenslotte erg belangrijk voor een goede toeleiding naar de jeugdhulp.

Locatie (bushalte voor de deur)
De Ondernemerstuin, Berenkoog 35 in Alkmaar

Programma
13.30 - 14.00 uur    Opbouw kraampjes
14.00 - 14.10 uur    Opening 
14.10 - 16.00 uur    Informatiemarkt
16.00 - 17.00 uur    Opruimen

Aanmelden
Komt u ook naar de informatiemarkt? Klik hier om uw aanwezigheid door te geven.

Graag tot ziens op 26 juni!

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - mei 2018

1 June, 2018

Onderstaand vindt u de tweede Wmo-nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: stand van zaken doorontwikkeling resultatenoverzicht, aanpassing arrangementsprijzen, 6-wekentermijn verandert naar 4-weken, toepassing start-/stopbericht, pilot Beschermd thuis, terugblik marktverkenning Beschermd wonen, nieuwe Wmo-gids, gegevensverwerking (AVG) en plenair overleg op 28 juni 2018.

Wmo-nieuwsbrief mei 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Gegevensverwerking: hoe gaan wij hier mee om?

28 May, 2018

Wij hebben diverse vragen ontvangen over hoe wij omgaan met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG-wet). Gemeenten en zorgaanbieders moeten afspraken met elkaar maken over hoe zij persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Wij willen u hierbij informeren over onze aanpak.

Omdat u als zorgaanbieder zelden bent aan te merken als verwerker, hoeven wij niet standaard een verwerkersovereenkomst met u af te sluiten. De huidige verwerkersovereenkomst hoeft om die reden ook niet te worden herzien. Deze zomer ontvangt u echter wel een addendum bij uw huidige overeenkomst. Hierin staan samenwerkingsafspraken over gegevensverwerking.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen, bekijkt u dan deze factsheet even.

 

Wilt u onze nieuwsbrief blijven ontvangen?

Alle gecontracteerde aanbieders krijgen van ons eens per kwartaal een nieuwsbrief met hierin voor u veelal belangrijke berichten. Wilt u deze niet meer ontvangen van ons? U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar contractmanagement@alkmaar.nl.

 

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp – april 2018

6 April, 2018

Onderstaand vindt u de eerste nieuwsbrief jeugdhulp. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: de jeugdgids, stand van zaken transformatieopgaven, jeugdhulptarieven definitief, werken met de vernieuwde bekostiging, onderzoek knelpunten in de keten, VakantieFUN, informatiesessies ambulante jeugdhulp, periodiciteit in declaraties, nieuwe website, bovenregionale samenwerking, werksessie verblijf, bijeenkomst rollen in de veiligheidsketen, jeugdhulp in gezinsvormen en onze vacature inkoop- en contractmanager jeugdhulp. 

Nieuwsbrief jeugdhulp april 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Persbericht: Jeugdhulptarieven in de regio Alkmaar definitief

5 April, 2018

Op 22 maart jongstleden deelde de Netwerkorganisatie regio Alkmaar in een informatiebijeenkomst haar definitieve jeugdhulptarieven voor 2018 en het jaar erna. De tarieven zijn daarna in de colleges van de diverse gemeenten vastgesteld. De jeugdhulpaanbieders zijn tevreden over het proces van totstandkoming van de tarieven de afgelopen maanden en kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de uitkomsten.

In 2017 stelde de regio Alkmaar reeds tarieven voor jeugdhulp op. Een aantal jeugdhulpaanbieders konden zich destijds niet vinden in de hoogte van deze tarieven. Vervolgens heeft de regio Alkmaar het eerste kwartaal van 2018 uitgebreid onderzoek gedaan naar de tarieven voor ambulante jeugdhulp. Adviesbureau Berenschot is bij dit onderzoek betrokken, als ook de aanbieders zelf. Zij hebben inzicht gegeven in hun financiën.

Jan Mesu – woordvoerder namens de regio Alkmaar – is blij met het eindresultaat: “Geen kind tussen wal en schip; dat is gelukt. Met deze tarieven kunnen we weer een aantal jaren vooruit.” Mariette Vos-Lambooy – bestuurder bij Parlan jeugdhulp – sluit zich hierbij aan: “De meeste tarieven sluiten nu beter aan op de kosten. Onze aandacht kan weer uit naar goede zorg en gezamenlijke ontwikkeling”.

Lees verder

Informatiesessies ambulante jeugdhulp goed bezocht

29 March, 2018

De afgelopen maand vonden er vier informatiesessies plaats. In de goed bezochte sessies werd gesproken over de transitie in de ambulante jeugdhulp. Met name drie termen werden nader uitgelicht: het individueel budget plafond (IBP), regiebehandelaarschap en het hoofd- en onderaannemerschap. Na het algemene gedeelte, gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om aan verschillende casussen binnen een thema te werken. De thema's waren: veiligheid, multiproblemgezinnen en verblijf, samenwerking met vrijgevestigden en samenwerking met het onderwijs. 

De reacties van de aanwezigen waren positief. Zo noemden zij de sessies verhelderend, nuttig en men waardeerde de openheid. In bijgaand filmpje een kleine indruk van de informatiesessie op donderdag 15 maart jongstleden.

 

Lees verder

Persbericht: Overzicht jeugdhulpaanbieders is bekend

8 February, 2018

Op de vernieuwde website www.hulpinregioalkmaar.nl heeft de Netwerkorganisatie regio Alkmaar het overzicht met gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor 2018 bekend gemaakt. Jongeren in de regio Alkmaar - bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest – kunnen bij een van deze gecontracteerde aanbieders terecht voor hulp variërend van speltherapie tot intensieve jeugdhulp met verblijf.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo – februari 2018

5 February, 2018

Onderstaand vindt u de eerste Wmo-nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: nieuwe productcodes 2018, geactualiseerde handreiking toegang/declaratie, productieverantwoording 2017, werkwijze rondom start/stopbericht, doorontwikkeling Resultatenoverzicht 3.0, start pilot Beschermd Thuis, we houden u op de hoogte! en de nieuwe website.

Wmo-nieuwsbrief februari 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

 

Lees verder

Vacature: informatiemanager bedrijfsvoering en financiën

1 February, 2018

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega! Word jij onze nieuwe informatiemanager bedrijfsvoering en financiën?

Lees verder

Persbericht: Kort geding jeugdhulp ingetrokken

15 December, 2017

Jeugdhulpaanbieders en de gemeenten in de regio Alkmaar slaan de handen ineen. De tarievenkwestie die zes instellingen voor de voorzieningenrechter brachten, is van de baan.

Lees verder

Persbericht: Goede jeugdhulp in 2018 gegarandeerd

6 December, 2017

Jeugdhulpaanbieders en de gemeenten in de regio Alkmaar zijn gezamenlijk gekomen tot een tijdelijke oplossing in de tarievenkwestie, die door zes instellingen voor de voorzieningenrechter is gebracht.

Lees verder

Persbericht: Rechter spreekt tussenvonnis uit

6 November, 2017

Op donderdag 26 oktober 2017 vond in de rechtbank van Haarlem een kort geding plaats van een aantal jeugdhulpaanbieders tegen de gemeenten in de regio Alkmaar inzake de inkoop van jeugdhulp voor 2018. De rechter heeft op vrijdag 3 november een tussenvonnis uitgesproken.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo – november 2017

3 November, 2017

Onderstaand vindt u de vijfde nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: Heerhugowaard en Langedijk naar resultaatsturing vanaf 1 januari 2018, nieuwe productcodes 2018, berichtenverkeer BUCH-gemeenten, aanleveren gegevens eigen bijdrage CAK, werkwijze rondom start-/stopbericht, save the date: 19 december 2017 plenair overleg en overgang van Wmo naar Wlz.

Wmo-nieuwsbrief november 2017

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Persbericht: Inschrijftermijn jeugdhulp verlengd

27 October, 2017

Donderdag 26 oktober 2017 vond in de rechtbank van Haarlem een kort geding plaats van een aantal jeugdhulpaanbieders tegen de regio Alkmaar inzake de inkoop van jeugdhulp voor 2018. De rechter heeft te kennen gegeven dat hij – om tot een uitspraak te kunnen komen – zich nader wil verdiepen in de aangeleverde stukken. Op last van de rechter is de inschrijftermijn verlengd tot en met 6 november 2017.

De beëindiging van de inschrijftermijn stond eerder gepland op  30 oktober 2017. De regio Alkmaar publiceert de gewijzigde inschrijfdatum via het inkoopplatform TenderNed.

Jan Mesu – wethouder jeugdhulp in de gemeente Bergen – spreekt namens zijn collega wethouders jeugdhulp wanneer hij zegt: “Wij blijven bij ons standpunt: er mogen geen kinderen tussen wal en schip raken. Al onze jongeren hebben recht op goede, tijdige en passende zorg. Daar zijn wij als gemeenten en jeugdhulpaanbieders het over eens en daar doen we allemaal onze uiterste best voor.”

Over de Netwerkorganisatie regio Alkmaar
De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Dit doet zij op het gebied van jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen.

Lees verder

Inkoopdocumenten jeugdhulp gepubliceerd op TenderNed

7 September, 2017

De inkoopdocumenten ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf zijn – met enige vertraging wegens technische problemen bij TenderNed – op 7 september 2017 gepubliceerd.

Via onderstaande links vindt u de inkooptrajecten met bijbehorende inkoopdocumenten:

Inkooptraject ambulante jeugdhulp

Inkooptraject jeugdhulp met verblijf

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo – juli 2017

24 July, 2017

Onderstaand vindt u de vierde nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: wijziging procedure aanleveren gegevens eigen bijdrage aan CAK, werkwijze 6 weken stop berichtenverkeer, stand van zaken invoering resultaatsturing Langedijk en Heerhugowaard, toelichting eigen bijdrage-systematiek, proef halfjaarlijkse afrekening gemeente Alkmaar, plenaire overleggen, transitietafel, verwijsindex risicojongeren, boekje Wmo – Zo simpel kan het zijn en de Netwerkorganisatie op LinkedIn en Twitter.

Wmo-nieuwsbrief juli 2017

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Uitnodiging consultatiesessie ambulante jeugdhulp

10 July, 2017

Tijdens de informatiebijeenkomst in Theater De Vest op 5 juli jongstleden is gesproken over de consultatiesessie die plaats vindt op 20 juli aanstaande. In deze sessie kunt u vragen stellen of opmerkingen plaatsen over het eisenpakket, het bekostigingsontwerp en bedrijfsvoeringvraagstukken van alle jeugdhulp die binnen het zorgveld integrale, ambulante jeugdhulp valt.

Lees verder

Tarieven jeugdhulp regio Alkmaar bekend gemaakt

6 July, 2017

Gisteren was de kleine zaal in Theater De Vest gevuld met een fikse groep nieuwsgierige jeugdhulpaanbieders. De Netwerkorganisatie regio Alkmaar – degenen die de inkoop en het contractmanagement voor onder andere jeugdhulp verzorgen – presenteerden daar hun inkooptarieven en andere plannen voor 2018. Margriet Zondervan, manager van de Netwerkorganisatie, opende de avond om vervolgens het stokje door te geven aan de Bergense wethouder Jan Mesu die sprak namens alle wethouders jeugdt.

Lees verder