Nieuwsbrief jeugdhulp - maart 2019

11 March, 2019

Onderstaand vindt u de eerste nieuwsbrief jeugdhulp van 2019. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: no-show niet meer declarabel, mixtarief ongewijzigd, gecontracteerde gecertificeerde instellingen, spelregels transformatieagenda, goed nieuws voor pleegouders, terugblik inspiratievloer, jeugdhulp event, 'loodgieterslijst' en verslag tussenevaluatie integrale ambulante jeugdhulp.

Nieuwsbrief jeugdhulp maart 2019

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Goed nieuws voor pleegouders in Regio Alkmaar

4 February, 2019

Er is goed nieuws voor gezinnen die pleegkinderen opvangen in de regio Alkmaar. Tot en met 2018 bestond er een Pleegzorgfonds. Hier konden pleeggezinnen terecht om een aanvraag te doen voor kosten voor de opvang van hun pleegkind waar geen vergoeding voor was. Dit fonds hield per 2019 op te bestaan. De gemeenten in de regio Alkmaar – bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest – stelden een regeling vast zodat ook in 2019 pleegouders gebruik kunnen maken van een vergoeding van kosten die zij nergens anders van kunnen betalen.

Middels de nieuwe vastgestelde regeling kan bijvoorbeeld een bril vergoed worden die niet (volledig) door de zorgverzekering of een andere regeling wordt vergoed. Of bijvoorbeeld een deel van de reiskosten die pleeggezinnen maken voor een bezoekregeling aan het gezin van herkomst van het pleegkind. Er zijn regels opgesteld voor wat wel en niet binnen de mogelijkheden past. De gemeenten vinden de pleeggezinnen in de regio heel waardevol en willen met deze regeling de gezinnen – die een plek bieden aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen - zoveel mogelijk tot steun zijn.

Pleegouders in de regio Alkmaar kunnen zich melden bij hun pleegzorgmedewerker om te kijken of zij in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten die zij maken voor hun pleegkind(eren).

Lees verder

Terugblik Inspiratievloer 'Jeugdhulp in gezinsvormen'

14 January, 2019

‘De ochtend was te kort’, ‘er moet meer naar kinderen zelf worden geluisterd’ en ‘met kleine stappen gaan we in de goede richting': dat waren enkele reacties naar aanleiding van de 'Inspiratievloer Jeugdhulp in gezinsvormen' op donderdag 29 november 2018 in de GAS!Fabriek te Alkmaar. De inspiratievloer was een initiatief vanuit Regio Alkmaar en stond in het teken van inspireren, innoveren en initiatieven nemen. Met als gezamenlijk doel: het realiseren van jeugdhulp ‘zo thuis mogelijk’. Benieuwd naar deze bijeenkomst? Bekijk dan hier de beelden.

 

Regionale actieagenda

Aanleiding voor het organiseren van deze inspiratievloer is de regionale actieagenda ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ (JiG). Deze is in samenwerking met JiG-aanbieders tot stand gekomen en in februari 2018 vastgesteld door Regio Alkmaar. Wij spreken van ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’, omdat hieronder een veelkleurig palet aan opvang- en opgroeivormen valt zoals pleeggezinnen, gezinshuizen, meeleef- en netwerkgezinnen. Met deze actieagenda willen we extra focus leggen op het belang van ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ en willen we gezamenlijk een positieve verandering realiseren op de thema’s: 

1. Samenwerking en verbinding

2. Werving en behoud

3. Naar voren!

4. Ondersteun en faciliteer

5. 18 en dan?

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - december 2018

24 December, 2018

Onderstaand vindt u de vierde nieuwsbrief jeugdhulp. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: aanvraag transformatiefonds toegekend, terugblik conferentie jeugdhulp, stand still periode berichtenverkeer, berichtenverkeer jeugdhulp 2.3, landelijk accountantsprotocol, jaarafsluiting 2018, continuering overeenkomsten jeugdhulp, terugblik informatiebijeenkomst vrijgevestigden en de verwijsindex.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - december 2018

19 December, 2018

Onderstaand vindt u de vierde Wmo-nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: verrekening arrangementsprijzen, tarieven 2019 Wmo begeleiding en Beschermd wonen, invoering abonnementstarief, uitspraak Centrale Raad van Beroep, frequentie BUCH-gemeenten CAK, declareren, berichtenverkeer iWmo 2.3, accountantsprotocol en stand still berichtenverkeer.

Wmo-nieuwsbrief december 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Persbericht: Gemeenten kiezen Groeimee

10 December, 2018

De gemeenten in de regio Alkmaar - Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest - willen een goede aansluiting tussen jeugdhulp en het voortgezet onderwijs. Wanneer een school signaleert dat er iets aan de hand is met een jongere, is het belangrijk dat zij de weg naar jeugdhulp goed kunnen vinden. Stichting Groeimee mag - minimaal - de komende drie jaar jeugd- & gezinscoaches leveren om deze doelstelling uit te voeren.

Gemeenten in Nederland zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp. Bijna alle jongeren gaan naar school. Het is belangrijk dat leraren/medewerkers in het voortgezet onderwijs de toegang tot jeugdhulp duidelijk en goed kunnen vinden. Normaal gesproken zou een medewerker van school zich moeten richten tot de gemeente waar de leerling woonachtig is. Aangezien middelbare scholen leerlingen hebben uit allerlei gemeenten, is dit soms lastig.

Om het de scholen makkelijker te maken, is er in 2015 een pilot gestart genaamd ‘Jeugd- & gezinscoaches voortgezet onderwijs’. In deze pilot hielpen jeugd- & gezinscoaches scholen bij het signaleren van problemen, het geven van advies en het op weg helpen van jongeren en hun ouders naar hulpverlening in hun eigen gemeente. Het project is naar tevredenheid verlopen en is nu ‘pilot-af’. De aanbesteding voor het werkgeverschap van de jeugd- & gezinscoaches voortgezet onderwijs is gewonnen door Groeimee. De gemeenten zijn blij dat met de keuze voor Groeimee een goede aansluiting van de toegang tot jeugdhulp op het onderwijs geborgd is.

 

Rob Hartings, bestuurder Stichting Groeimee: “We zijn zeer blij dat we deze aanbesteding hebben gewonnen. Bij onze professionals staat het welzijn van de jeugdige, hun ouders en de rest van het gezin voorop. Met ons professionele team van jeugd- en gezinscoaches voortgezet onderwijs bieden wij hen de ondersteuning en advies die zij nodig hebben bij diverse zorgvraagstukken. We zijn meer dan gemotiveerd om ons steentje de komende drie jaar bij te dragen en zien uit naar de samenwerking met gemeenten en onderwijs!”

Lees verder

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest kopen onder de naam 
‘Netwerkorganisatie Regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, 
beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen in.