Tarieven jeugdhulp en Wmo 2024

4 December, 2023

De tarieven jeugdhulp en Wmo voor 2024 zijn bekend. De huidige jeugdhulptarieven worden met 6,30% geïndexeerd. De indexatie is in lijn met de hierover opgenomen bepaling in de Contractstandaarden Jeugd. 

De huidige tarieven voor Wmo worden geïndexeerd met 5,91% tot 6,30%. De colleges van burgemeester en wethouders van de zes samenwerkende gemeenten in de regio Alkmaar hebben in juni 2023 besloten om de Wmo-tarieven op een vergelijkbare wijze te indexeren als de tarieven jeugdhulp.

U vindt de tarieven hier op onze website:
Tarieven ambulante jeugdhulp
Tarieven jeugdhulp met verblijf
Tarieven Wmo

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - november 2023

3 November, 2023

De herfstvakantie is voorbij. Hoog tijd voor de derde nieuwsbrief jeugdhulp van 2023.

Dit keer in de nieuwsbrief de volgende onderwerpen: ontwikk​​​​eling en aanbesteding nieuwe verblijfsproducten, fout in productbeschrijving product 45R03, tarieven 2024, nieuwe contractmanager Kitty Cree, update Ontwikkeltafels, jeugdhulp na 18 jaar, pilot verlengingen en pilot kostenbewustzijn, CBS spiegelrapportages, melden van 'niet-pluis'-gevoel, animatievideo aanvragen jeugdhulp en de toezichthouders stellen zich voor.

Klik hier voor de Nieuwsbrief jeugdhulp november 2023.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Vacature data analist sociaal domein

2 October, 2023

Update: de vacature is vervuld

Heb jij ervaring in dataanalyse en bedrijfsvoering? Vind je het leuk om een nieuwe functie vorm te geven? Wil je werken in een team met gezellige, nuchtere collega's? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Lees verder

Terugblik jeugdhulpmarkt in Heiloo

19 September, 2023

Afgelopen donderdag kwamen de in de regio Alkmaar gecontracteerde jeugdhulpaanbieders samen in de Cultuurkoepel Heiloo. De jeugdhulpmarkt was georganiseerd om zowel jeugdhulpaanbieders als verwijzers een goed beeld te kunnen bieden van het jeugdhulpaanbod in onze regio. Wat was het mooi om te zien hoe breed en gevarieerd het jeugdhulpaanbod is. En met hoeveel passie iedereen het beste voor onze jeugdigen wil. Want daar draait het natuurlijk om: jongeren op weg helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hartelijk dank aan iedereen die aanwezig was en we er samen een mooie middag van konden maken.

Tijdens de jeugdhulpmarkt toonden we een animatiefilmpje over de jeugdhulp in onze regio. Wilt u deze nog eens terugkijken? Dat kan op hulpinregioalkmaar.nl/jeugdhulp.

Enkele beelden van de middag zelf, vindt u hier. Ook nieuwsgierig naar het diverse jeugdhulpaanbod in de regio Alkmaar? Kijk dan eens op beschikbaarheidswijzer.nl.

 

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - juli 2023

18 July, 2023

Het is nu echt aftellen tot ook in onze regio de zomervakantie start. Het team van Netwerkorganisatie regio Alkmaar wenst u een fijne zomer! Hierbij de tweede Wmo-nieuwsbrief van 2023.

Dit zijn de onderwerpen waar u in de nieuwsbrief meer over kunt lezen: nieuwe afkorting NORA, wijziging Wmo-tarieven en indexeringssystematiek, Beschikbaarheidswijzer, oproep om tijdig te declareren, wat te doen bij een calamiteit, Transferpunt, perspectiefplan 18+ en Verwijsindex (VIN).

Klik hier voor de Nieuwsbrief Wmo juli 2023.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Regio Alkmaar van start met expertteam jeugdhulp

18 July, 2023

De samenwerkingsovereenkomst is getekend: het expertteam jeugdhulp in de regio Alkmaar is officieel van start. Het regionaal expertteam is een overleg met experts van gemeenten, onderwijs en van verschillende jeugdhulpaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat voor elk kind - ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders - passende hulp wordt georganiseerd. Dit is geen eenvoudige opgave, maar het is wel de ambitie.

Alle 42 jeugdzorgregio’s in Nederland kregen vanuit het Rijk de opdracht om een eigen regionaal expertteam (RET) in te richten. Gemeenten en samenwerkingspartners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar kinderen, ouders en professionals om dat op een zorgvuldige manier vorm te geven. Het doel van een RET is dat aan een overlegtafel complexe, vastgelopen casuïstiek wordt vlotgetrokken. Samen met partners wordt gezocht naar een oplossing voor deze kinderen. Denk bijvoorbeeld aan plaatsingsproblemen of het ontbreken van passend aanbod voor kinderen die vaak al op veel plekken woonden of op veel scholen zaten. Het RET biedt een tafel met experts en heeft mandaat en doorzettingsmacht om samen te zoeken naar een oplossing in de regio.

Meer informatie?
Voor meer informatie en vragen over het regionaal expertteam (RET) in de regio Alkmaar kunt u terecht bij retregioalkmaar@alkmaar.nl.  

 

Lees verder

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest kopen onder de naam 
‘Netwerkorganisatie regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, 
beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen in.