Terugblik jeugdhulp event

21 May, 2019

Het jeugdhulp event op 16 mei in de Cultuurkoepel te Heiloo was een succes! De Netwerkorganisatie regio Alkmaar organiseerde deze middag met als doel het verbinden van verwijzers met nieuwe of nog onbekende aanbieders.

Het eerste deel van de middag waren de deelnemers flink aan het speeddaten. Verwijzers gingen met behulp van een strippenkaart de diverse tafels van aanbieders langs om van hen een korte pitch te horen. Vervolgens was iedereen vrij om de ontluikende contacten te verdiepen. Er zijn flink wat lijntjes gelegd en dat is waar wij het voor doen. Verwijzers weten nu dat ook minder bekende jeugdhulpaanbieders veel te bieden kunnen hebben in onze regio.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - mei 2019

10 May, 2019

De eerste Wmo-nieuwsbrief van 2019 is verschenen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de inkoop Wmo begeleiding, Beschermd wonen en Beschermd thuis. Leest u mee?

Wmo-nieuwsbrief mei 2019

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Inkoop Wmo, Beschermd wonen en Beschermd thuis

9 May, 2019

De huidige raamovereenkomsten voor Wmo begeleiding, Beschermd wonen en de pilot Beschermd Thuis lopen tot en met 31 december 2019. Regio Alkmaar is afgelopen maanden druk bezig geweest met alle voorbereidende werkzaamheden voor de inkoop van Wmo begeleiding, Beschermd thuis en Beschermd wonen voor 2020 en verder. Afgelopen donderdag 2 mei is de aankondiging van de opdracht en de publicatie van het toelatingsdocument gedaan op TenderNed. Indien u ook ná 2019 gecontracteerd wilt worden, neem dan kennis van deze stukken via www.tenderned.nl en schrijf tijdig in!

Lees verder

Terugblik Netwerkbijeenkomst Wmo

9 May, 2019

Op verzoek van de Netwerkorganisatie regio Alkmaar organiseerden leerlingen van het Clusius College op 28 maart jongstleden de Netwerkbijeenkomst Wmo.  Dit was voor hen een afstudeeropdracht. De middag - bezocht door aanbieders, consulenten en partners uit het voorliggende veld - was geslaagd. Aanbieders kregen de gelegenheid om zich middels kraampjes, picknicktafels en pitches te presenteren. Ook werd er een optreden verzorgd door de band van een van de zorgboerderijen uit onze regio.

De reacties die we hebben ontvangen van bezoekers en deelnemers waren erg positief. Binnenkort gaan we met het Clusius College om tafel om te kijken of we volgend jaar weer een soortgelijk evenement kunnen organiseren.

 

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - maart 2019

11 March, 2019

Onderstaand vindt u de eerste nieuwsbrief jeugdhulp van 2019. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: no-show niet meer declarabel, mixtarief ongewijzigd, gecontracteerde gecertificeerde instellingen, spelregels transformatieagenda, goed nieuws voor pleegouders, terugblik inspiratievloer, jeugdhulp event, 'loodgieterslijst' en verslag tussenevaluatie integrale ambulante jeugdhulp.

Nieuwsbrief jeugdhulp maart 2019

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Goed nieuws voor pleegouders in Regio Alkmaar

4 February, 2019

Er is goed nieuws voor gezinnen die pleegkinderen opvangen in de regio Alkmaar. Tot en met 2018 bestond er een Pleegzorgfonds. Hier konden pleeggezinnen terecht om een aanvraag te doen voor kosten voor de opvang van hun pleegkind waar geen vergoeding voor was. Dit fonds hield per 2019 op te bestaan. De gemeenten in de regio Alkmaar – bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest – stelden een regeling vast zodat ook in 2019 pleegouders gebruik kunnen maken van een vergoeding van kosten die zij nergens anders van kunnen betalen.

Middels de nieuwe vastgestelde regeling kan bijvoorbeeld een bril vergoed worden die niet (volledig) door de zorgverzekering of een andere regeling wordt vergoed. Of bijvoorbeeld een deel van de reiskosten die pleeggezinnen maken voor een bezoekregeling aan het gezin van herkomst van het pleegkind. Er zijn regels opgesteld voor wat wel en niet binnen de mogelijkheden past. De gemeenten vinden de pleeggezinnen in de regio heel waardevol en willen met deze regeling de gezinnen – die een plek bieden aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen - zoveel mogelijk tot steun zijn.

Pleegouders in de regio Alkmaar kunnen zich melden bij hun pleegzorgmedewerker om te kijken of zij in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten die zij maken voor hun pleegkind(eren).

Lees verder

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest kopen onder de naam 
‘Netwerkorganisatie Regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, 
beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen in.