Wmo nu ook in de Beschikbaarheidswijzer

27 March, 2023

Heeft u een overeenkomst voor Wmo begeleiding, Beschermd thuis of Beschermd wonen? Ga dan aan de slag met de Beschikbaarheidswijzer. Met elkaar zorgen we ervoor dat passende ondersteuning snel gevonden wordt. Lees meer over de Beschikbaarheidswijzer via www.beschikbaarheidswijzer.nl.

In de Beschikbaarheidswijzer vindt u alle - in de regio Alkmaar - gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en aanbieders Wmo begeleiding, Beschermd thuis en Beschermd wonen. U kunt zoeken op type hulpaanbod, op deelperceel en meer.

Klik hier om rechtstreeks naar de 
Beschikbaarheidswijzer voor de regio Alkmaar te gaan.

Lees verder

Geslaagde inspiratiesessies jeugdhulp

8 March, 2023

Op 7 en 21 februari jongstleden vonden op de mooie locatie van ‘Onze lieve vrouwe ter nood’ in Heiloo twee inspiratiesessie plaats met de jeugdhulpketen. De regio Alkmaar heeft als doel ervoor te zorgen dat veel minder kinderen niet thuis kunnen wonen. En als dat toch noodzakelijk is, dan zo thuis mogelijk. Maar hoe doe je dat?
 

Tijdens de sessies sloot men aan bij de inzichten van al lopende bewegingen zoals ‘Thuis voor Noordje’ en de ‘Beweging van 0’. Vanuit deze ‘Beweging van 0’ begeleidden voormalig kinderpsychiater Peter Dijkshoorn en consultant Martijn van Dam de bijeenkomsten op inspirerende wijze. In totaal waren ruim 100 mensen aanwezig: vanuit de jeugdhulp, de jeugdbescherming, de samenwerkingsverbanden speciaal onderwijs, de gemeentelijke toegang en het preventieve voorveld.

Samen stappen zetten

Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat het terugdringen van het aantal uithuisgeplaatste kinderen niet eenvoudig is. Het zal stapsgewijs gaan en het kost veel tijd. Maar het werd ook helder dat we een heel eind kunnen komen als we het graag willen. En ieder vanuit de bereidheid om zelf te doen wat mogelijk is. 

 

Thema's die aan bod kwamen, zijn (onder andere):

  • Verklarende analyse inzetten als de geboden hulp niet voldoende lijkt te zijn. De verklarende analyse levert een door ouders/jongere/professionals gedeeld beeld op over wat er aan de hand is. Vandaar uit kan de hulp veel beter vorm worden gegeven.
  • Versterken van de basis.
  • Vorm geven aan integraal werken.
  • Verbinden van aanpak en data vanuit onderwijs en jeugdhulp.

 

We staan nog maar aan het begin, maar er is een gedeeld gevoel dat we de hulp voor kinderen en gezinnen veel beter kunnen organiseren als we dat in gezamenlijkheid doen. Namens de gemeenten in de regio Alkmaar gaf René Oud - wethouder jeugdhulp van Uitgeest - aan heel blij te zijn met deze beweging en dat deze door de gemeenten zeker wordt ondersteund.

 

De inspiratiesessies kwamen voort uit dialoogbijeenkomsten die het afgelopen half jaar plaatsvonden met de aanbieders van verblijf uit de regio. In de door hen onlangs met de regio afgesloten contracten is afgesproken om dit jaar via ontwikkeltafels de transformatie van de regionale jeugdhulp invulling te geven. De komende periode worden de thema’s via de ontwikkeltafels verder uitgewerkt. Over de voortgang zullen we u regelmatig informeren.

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - december 2022

22 December, 2022

Op de valreep - voor we de feestdagen ingaan - de laatste nieuwsbrief jeugdhulp van 2022. Het afgelopen jaar was dynamisch met het aangaan van de nieuwe contracten. We kijken er naar uit om in 2023 met u de 'puntjes op de i te zetten' en ons samen in te zetten voor de beste mogelijke jeugdhulp voor onze jongeren. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023!

In deze nieuwsbrief: deadline voor aanleveren contractstukken, hoofd- en onderaannemerschap 2023-2030 (2033), hoofd- en onderaannemerschap voor de huidige IBP's, nieuw aanvraagformulier jeugdhulp, jeugdhulpkaart en terugblik meet & greet.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2022

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Terugblik Meet & greet - 24 november

29 November, 2022

De Meet & greet op 24 november in de Cultuurkoepel te Heiloo was een gezellig samenzijn. De Netwerkorganisatie regio Alkmaar organiseerde deze avond om gezamenlijk - op feestelijke wijze - de nieuwe contracten 2023-2030 (2033) in te luiden.

Margriet Zondervan - manager van de Netwerkorganisatie regio Alkmaar - opende de avond en gaf het stokje door aan wethouders Gerard Rep en Antoine Tromp. Zij deelden hun visie op de toekomst van de jeugdhulp. Vervolgens was het tijd voor een luchtige quiz waarbij flink gelachen werd.

De afsluiter van de avond was Robin van Galen, ex-bondscoach waterpolo. Hij deelde op inspirerende wijze hoogtepunten uit zijn carrière en vertelde hoe teamwork een rol kan spelen bij het behalen van succes. Hij had de gouden medaille mee die hij met zijn waterpolo-vrouwen in 2008 veroverde op de Olympische Spelen. Alle aanwezigen konden de gouden medaille even in de handen houden, toch best bijzonder. Na het gezamenlijk proosten en napraten, kreeg iedereen zijn boek 'Dilemma's van een topcoach' mee naar huis. 

Voor een ieder die aanwezig was: bedankt voor jullie komst! Wat beelden van de avond, zijn te zien in dit filmpje op Youtube.

Lees verder

Informatiesessie voor verwijzers terugkijken

22 November, 2022

Op 14 november jongstleden vond er een online informatiesessie voor verwijzers plaats. Zij werden hier bijgepraat over de inkoop jeugdhulp 2023. De informatiesessie kunt u hier terugkijken op Youtube. De meest gestelde vragen + antwoorden vindt u hieronder:

 

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - november 2022

17 November, 2022

Hierbij de tweede Wmo-nieuwsbrief van 2022. In deze nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over: de nieuwe tarieven 2023, de Wmo-overeenkomst 2023-2024, het vervoer naar dagbesteding, de voorbereidingen voor de decentralisatie van Beschermd wonen hervat, Beschikbaarheidswijzer is er vanaf 2023 ook voor Wmo-producten, het Zorgring-account, de aanbieder verplicht om in batch declaraties te sturen en het berichtenverkeer Heerhugowaard en Langedijk is per 2023 niet meer mogelijk

Nieuwsbrief Wmo november 2022

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest kopen onder de naam 
‘Netwerkorganisatie regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, 
beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen in.