Persbericht: Inkoop jeugdhulp in de regio Alkmaar geslaagd

1 September, 2022

Omdat de huidige contracten voor jeugdhulp in de regio Alkmaar op 31 december 2022 aflopen, liep er een aanbestedingsprocedure om tot nieuwe contracten te komen per 2023. De uitkomst hiervan is dat een diversiteit aan jeugdhulpaanbieders zich wil verbinden aan de regio Alkmaar. Samen met de gemeenten en het onderwijs gaan de jeugdhulpaanbieders de komende jaren werken aan de verbeteringen die nodig zijn. Dit betekent dat jeugdigen in de regio Alkmaar (bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest) erop kunnen vertrouwen dat er voldoende zorg is en dat ze daarin ook voldoende keuzevrijheid hebben. Jongeren en hun ouders kunnen rekenen op goede zorg, want de kwaliteitseisen in deze inkoop zijn strenger dan voorheen. Dit betekent dat jongeren, hoe specialistisch hun zorgvraag ook is, ook vanaf 2023 de jeugdhulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Het kind staat voorop
Het overgrote deel van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders heeft momenteel ook al een contract met de gemeenten in de regio Alkmaar. Er komt in 2023 een aantal nieuwe jeugdhulpaanbieders bij en een aantal huidige aanbieders zal per 2023 geen contract jeugdhulp meer hebben met de regio Alkmaar. Dat betekent dat sommige jongeren per 1 januari 2023 over gaan naar een andere aanbieder. Het overgaan zal in alle zorgvuldigheid plaatsvinden en hierbij staat het belang van het kind altijd voorop. Zodra bekend is voor welke aanbieders en zorgvormen dit nodig is, worden de betrokkenen tijdig geïnformeerd.

Antoine Tromp, wethouder jeugdhulp in de gemeente Heiloo en bestuurlijk woordvoerder namens de zes gemeenten in de regio Alkmaar, is positief over de doorlopen aanbesteding: “Vanaf 1 januari 2023 bieden 188 zorgaanbieders jeugdhulp in de regio Alkmaar. We zijn blij dat zoveel jeugdhulpaanbieders zich willen verbinden aan onze regio. Er veranderen een aantal wezenlijke zaken in de werkwijze vanaf 2023. Er zijn door jeugdhulpaanbieders gedurende de aanbesteding behoorlijk veel vragen gesteld en ook bezwaren geuit. Deze bezwaren hadden vooral betrekking op de tarieven, maar na verdere onderbouwing (en een enkele correctie) hebben de bezwaar makende partijen er alsnog mee ingestemd en zich ingeschreven voor een contract. Daar zijn we heel blij mee.”

Kwalitatief goede jeugdhulp
De vraag naar jeugdhulp is groot en divers. Met de inkoopprocedure is ingezet op grip op de kwaliteit van jeugdhulp. De bedoeling ervan is dat geen kind tussen wal en schip valt en dat ouders en jeugdigen erop kunnen vertrouwen dat de zorg kwalitatief goed is. Het is daarin een zoektocht geweest naar balans in het jeugdhulpaanbod tussen enerzijds diversiteit en keuzevrijheid en anderzijds overzichtelijkheid om te kunnen sturen op de kwaliteit. Door bijvoorbeeld vanaf 2023 nog meer te sturen op het inzetten van het eigen netwerk van jeugdigen, kunnen zij vaker binnen hun thuissituatie geholpen worden.

Standstill
Nadat de gunningsbrieven op 31 augustus 2022 naar de jeugdhulpaanbieders zijn verzonden, gaat een wettelijke opschortende termijn (ook wel standstill-termijn of Alcatel-termijn genoemd) in. Dit betekent dat aanbieders nog twintig dagen de tijd hebben om een eventueel bezwaar in te dienen. Na deze twintig dagen wordt de gunning definitief.

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - juni 2022

8 June, 2022

Hierbij de eerste nieuwsbrief jeugdhulp van 2022. In deze nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over: iWmo en iJw, het regionaal expertteam (RET), de uitfasering van declaratieberichten 303 en 304, de inkoop jeugdhulp 2023, de aanbesteding JeugdzorgPlus, no-show, regievoering binnen de jeugdhulp, het aanmelden jongeren voor Transferwoningen, de Beschikbaarheidswijzer: update en updrage gegevens en de mogelijkheid tot het aangeven van sublocaties.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - april 2022

19 April, 2022

Hierbij de eerste Wmo-nieuwsbrief van 2022. In deze nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over: vervoer dagbesteding, uitstel decentralisatie Beschermd wonen, Transferpunt, productieverantwoording 2021, iWmo en iJw 3.1 en uitfasering declaratieberichten 303 en 304.

Nieuwsbrief Wmo april 2022

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Vacature beleidsadviseur jeugdhulp

15 February, 2022

Word jij vaak gezien als een trekker van projecten? Wil jij bijdragen aan het versterken van de eigen kracht en sociale omgeving van jeugdigen en gezinnen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk hier de vacature: www.werkenbij.alkmaar.nl/vacaturebeschrijving/regionaal-beleidsadviseur-sociaal-domein-jeugd.

Lees verder

Registreren voor inkoop jeugdhulp 2023

14 February, 2022

De inkoop jeugdhulp 2023 gaat op 1 maart 2022 live op aanbestedingen.zorgverkeer.nl. Vanaf vandaag kunt u zich op deze website - aanbestedingen.zorgverkeer.nl - alvast registeren. De knop vindt u rechtsboven op de homepage. De registratie is eenvoudig, u heeft geen E-herkenning nodig. Uw registratie is nodig om op 1 maart 2022 de documenten in te kunnen zien. Het inschrijven voor de nieuwe contracten zal ook via aanbestedingen.zorgverkeer.nl plaatsvinden.

Tarieven en productbeschrijvingen
U heeft de gelegenheid gehad te reageren op de tariefopbouw en de productbeschrijvingen. Deze input nemen wij mee in de verdere uitwerking van de documenten. De beantwoording van de vragen/opmerkingen, communiceren wij uiterlijk op 1 maart 2022.

1. Opname van Teams-meeting over tariefonderzoek - 13-01-2022
2. Marktverkenning 13-01-2022 (PB/22/030) 
3. Reactieformulier marktverkenning (PB/22/0031) 
4. Conceptnotitie opbouw tarieven (PB/21/2235)
5. Concept productbeschrijvingen

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - december 2021

16 December, 2021

Ook voor jeugdhulp hierbij de laatste nieuwsbrief van 2021. In deze nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over: de tarieven 2022, de inkoop 2023,  de jaarverantwoording in de zorg, de start uitvoering van de bedrijfsvoeringstoetsen, het woonplaatsbeginsel, het transferpunt, de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard, de productieverantwoording 2021, iWmo/iJw, het uitfaseren van declaratieberichten 303 en 304 en goed nieuws over de Beschikbaarheidswijzer.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2021

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest kopen onder de naam 
‘Netwerkorganisatie regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, 
beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen in.