Vacature: inkoop- en contractmanager jeugdhulp

10 September, 2018

Heb jij zin in een nieuwe baan en heb je kennis en ervaring binnen de jeugdhulp bij een aanbieder of gemeente? Of werkte je als inkoop-/contractmanager binnen het sociaal domein? Reageer dan nu op deze leuke functie!

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - juli 2018

19 July, 2018

Onderstaand vindt u de tweede nieuwsbrief jeugdhulp. In deze - dit keer korte - nieuwsbrief leest u informatie over: het veranderde proces van aanmelden Transferpunt, het veranderde woonplaatsbeginsel en gegevensverwerking: hoe gaan wij hier mee om? Voor nu wensen wij u een fijne zomer toe!

Lees verder

Proces aanmelden Transferpunt is veranderd

16 July, 2018

Vanaf 10 juli 2018  neemt de gemeente Alkmaar - voor de gemeenten in de regio Alkmaar - de administratieve verdeling van de woningen voor het Transferpunt over van Woonwaard. Dit op verzoek van de corporaties en passend bij de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente heeft gekregen op het gebied van Wmo - Beschermd wonen.

 

Nieuwe rolverdeling

De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een transferwoning, prioriteert en bedeelt toe aan een woningcorporatie. De corporaties zorgen vervolgens (net als nu) voor voldoende woningen en formele bemiddeling naar een woning. Met deze rolverdeling doen partijen wat past bij hun kerntaken.

 

Wat is het Transferpunt?

Het Transferpunt is een coördinatiepunt waar vraag van zorg- en welzijnsinstellingen en het aanbod van corporaties in de SVNK regio - Kennemer Wonen, Woonstichting Langedijk, Van Alckmaer en Woonwaard - bij elkaar komt. Zorgaanbieders benaderen het Transferpunt zodra een cliënt zelfstandig, maar met begeleiding, kan gaan wonen.

 

Aanmelden cliënt

Zodra een cliënt zelfstandig kan gaan wonen, meldt de begeleidende organisatie dit via transferpunt@alkmaar.nl.

 

Voorwaarden voor het aanmelden van cliënten

  • cliënt woont intramuraal in een instelling of in een ondersteunende woonsituatie, en;
  • cliënt is er psychisch, financieel en praktisch (genoeg) klaar voor om op zichzelf te wonen, en;
  • er is een begeleidingsovereenkomst tussen de cliënt en de zorg- welzijnsinstelling, en;
  • er is een perspectiefplan dat volledig is ingevuld door de begeleidende instantie(s).

 

Screeningsgesprek

  1. De Transferpuntmedewerker ontvangt een gemotiveerd verzoek, altijd vergezeld van het intakeformulier (zie bijlage) en bij uitstroom uit jeugdorganisaties, het perspectiefplan (zie bijlage). Er wordt tenminste gekeken naar woonbehoefte, behandelplan en (zorg-) ondersteuning.
  2. De Transferpuntmedewerker nodigt cliënt/ begeleider uit voor een 1ste  screeningsgesprek om na te gaan of de kandidaat er psychisch, financieel en praktisch (genoeg) klaar voor om op zichzelf te wonen.
  3. De medewerker beslist of dit daadwerkelijk een geschikte kandidaat is voor een Transferpuntwoning.

 

Lees verder

Tim Robbe geeft lezing tijdens Wmo-overleg

5 July, 2018

Op donderdag 28 juni jongstleden vond in het gemeentehuis van Langedijk het plenair overleg Wmo/Beschermd wonen plaats. Als speciale gast was Tim Robbe aanwezig. Tim gaf een lezing waarin hij terugkeek op de afgelopen vier jaar waarin landelijk veel ervaring is opgedaan met bestuurlijk aanbesteden. Hij gaf zijn visie hoe de komende jaren verder samengewerkt kan worden. Ook constateerde hij dat bestuurlijk aanbesteden niet meer zo werkt als een aantal jaren geleden.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

 

Lees verder

Informatiemarkt jeugdhulp drukbezocht

28 June, 2018

Op dinsdagmiddag 26 juni vond in De Ondernemerstuin te Alkmaar de informatiemarkt jeugdhulp plaats. Met ruim vijftig kramen was het een drukbezochte, gezellige, informele en ook warme middag. Aanbieders gaven aan de bijeenkomst nuttig en fijn te vinden. Ook de ontmoetingen van medewerkers van de gemeenten met de zorgaanbieders zorgden voor leuke reacties.

Lees verder

Informatiemarkt jeugdhulp

13 June, 2018

Op veler verzoek organiseren wij - op dinsdagmiddag 26 juni - een informatiemarkt jeugdhulp. Dé plek om de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en onze lokale teams te ontmoeten. Elke deelnemer krijgt een eigen 'marktkraam'. De jeugdhulpaanbieders kunnen hier hun eigen organisatie en dienstverlening presenteren en uiteraard een kijkje nemen bij de anderen. Elkaar kunnen vinden is tenslotte erg belangrijk voor een goede toeleiding naar de jeugdhulp.

Locatie (bushalte voor de deur)
De Ondernemerstuin, Berenkoog 35 in Alkmaar

Programma
13.30 - 14.00 uur    Opbouw kraampjes
14.00 - 14.10 uur    Opening 
14.10 - 16.00 uur    Informatiemarkt
16.00 - 17.00 uur    Opruimen

Aanmelden
Komt u ook naar de informatiemarkt? Klik hier om uw aanwezigheid door te geven.

Graag tot ziens op 26 juni!

Lees verder

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest kopen onder de naam 
‘Netwerkorganisatie Regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, 
beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen in.