8 March, 2023

Op 7 en 21 februari jongstleden vonden op de mooie locatie van ‘Onze lieve vrouwe ter nood’ in Heiloo twee inspiratiesessie plaats met de jeugdhulpketen. De regio Alkmaar heeft als doel ervoor te zorgen dat veel minder kinderen niet thuis kunnen wonen. En als dat toch noodzakelijk is, dan zo thuis mogelijk. Maar hoe doe je dat?
 

Tijdens de sessies sloot men aan bij de inzichten van al lopende bewegingen zoals ‘Thuis voor Noordje’ en de ‘Beweging van 0’. Vanuit deze ‘Beweging van 0’ begeleidden voormalig kinderpsychiater Peter Dijkshoorn en consultant Martijn van Dam de bijeenkomsten op inspirerende wijze. In totaal waren ruim 100 mensen aanwezig: vanuit de jeugdhulp, de jeugdbescherming, de samenwerkingsverbanden speciaal onderwijs, de gemeentelijke toegang en het preventieve voorveld.

Samen stappen zetten

Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat het terugdringen van het aantal uithuisgeplaatste kinderen niet eenvoudig is. Het zal stapsgewijs gaan en het kost veel tijd. Maar het werd ook helder dat we een heel eind kunnen komen als we het graag willen. En ieder vanuit de bereidheid om zelf te doen wat mogelijk is. 

 

Thema's die aan bod kwamen, zijn (onder andere):

  • Verklarende analyse inzetten als de geboden hulp niet voldoende lijkt te zijn. De verklarende analyse levert een door ouders/jongere/professionals gedeeld beeld op over wat er aan de hand is. Vandaar uit kan de hulp veel beter vorm worden gegeven.
  • Versterken van de basis.
  • Vorm geven aan integraal werken.
  • Verbinden van aanpak en data vanuit onderwijs en jeugdhulp.

 

We staan nog maar aan het begin, maar er is een gedeeld gevoel dat we de hulp voor kinderen en gezinnen veel beter kunnen organiseren als we dat in gezamenlijkheid doen. Namens de gemeenten in de regio Alkmaar gaf René Oud - wethouder jeugdhulp van Uitgeest - aan heel blij te zijn met deze beweging en dat deze door de gemeenten zeker wordt ondersteund.

 

De inspiratiesessies kwamen voort uit dialoogbijeenkomsten die het afgelopen half jaar plaatsvonden met de aanbieders van verblijf uit de regio. In de door hen onlangs met de regio afgesloten contracten is afgesproken om dit jaar via ontwikkeltafels de transformatie van de regionale jeugdhulp invulling te geven. De komende periode worden de thema’s via de ontwikkeltafels verder uitgewerkt. Over de voortgang zullen we u regelmatig informeren.