22 November, 2022

Op 14 november jongstleden vond er een online informatiesessie voor verwijzers plaats. Zij werden hier bijgepraat over de inkoop jeugdhulp 2023. De informatiesessie kunt u hier terugkijken op Youtube. De meest gestelde vragen + antwoorden vindt u hieronder:

 1. Doel is direct goed verwijzen. ervaring is dat huisartsen geregeld verwijzen naar een zorgaanbieder met anderhalf jaar wachttijd en niet goed op de hoogte zijn van de sociale kaart. is hier aandacht voor?
  Hier is zeker aandacht voor. Vanuit de regio zal in de loop van 2023 actief gestuurd worden op een actief & adequaat gebruik van de Beschikbaarheidswijzer door alle verwijzers, inclusief de huisartsen. Het ligt tevens in de planning om begin 2023 de huisartsen via een webinar nader te informeren over het gebruik van de Beschikbaarheidswijzer en het gecontracteerde jeugdhulpaanbod. 

   
 2. Medische verwijzers: in hoeverre heeft GT contact met bijvoorbeeld huisartsen? En hoe krijg je regie als je pas achteraf ziet dat er bijvoorbeeld iets is ingezet wat wellicht helemaal niet passend is. Huisarts verwijst, zonder bemoeienis van jgc. Ik vraag me af of die verwijzingen wel altijd passend zijn en tegelijkertijd merk je dat dit allemaal zaken zijn waar verder niemand bij betrokken is. Voorbeeld: gezin vraagt 'Wij zijn broer' aan terwijl er misschien wel heel iets anders nodig is.
  Zie ook het antwoord onder vraag 1. Verder blijft de huisarts natuurlijk verwijsrecht houden en kunnen daar inderdaad situaties voorkomen dat er gedurende een traject iets anders nodig is dan aanvankelijk was bedacht. Zowel de aanbieders als de lokale toegang kunnen daar desgewenst in goed overleg ook weer van afwijken en vaststellen dat er een andere hulpvorm nodig is. 

   
 3. Hoe is het met onderaannemerschap geregeld? Wanneer je feedback geeft op partijen die niet bij jullie zijn ingekocht, maar wel werken via een andere organisatie. Uiteindelijk is de hoofdaannemer altijd verantwoordelijk. Dus ook voor de inzet van onderaannemers. Indien er een wens is feedback te geven op een onderaannemer dan dient dit altijd via de hoofdaannemer te gaan, dan wel op de hoofdaannemer gericht te zijn. 
   
 4. Kan er in februari 2023 nog een webinar georganiseerd worden?
  Dat vinden wij een goed voorstel en zullen we zeker gaan doen.

   
 5. Verandert er nog iets in het formulier dat wij JGcoaches in VO moeten invullen voor aanvraag beschikking?
  Dit is op dit moment nog niet bekend. Vanuit de lokale toegang zal hier nog nader over worden gecommuniceerd. 

   
 6. Ik signaleer dat er door zorgaanbieders een telefonische intake is na de wachttijd die op de Beschikbaarheidswijzer staat ,maar dat daarna een nieuwe wachttijd in gaat omdat ze dan nog de verklaring toewijzing moeten indienen. Daardoor is de uiteindelijke wachttijd dus langer dan dat er staat aangegeven. Er gaat specifiek een wachttijd in vanwege de toewijzing verklaring die ingediend wordt bij de gemeente en pas wanneer die is afgegeven kan er worden gestart. Daardoor is de wachttijd zeker geen 8 weken zoals staat aangeduid.
  Dit soort signalen vernemen wij graag via de feedback-mogelijkheid binnen de Beschikbaarheidswijzer. Uitgangspunt is en blijft dat de aangegeven wachttijd geldt voor het moment van aanmelding tot start zorg. De intake hoort daar dus tussen. 

   
 7. Er is bij de invoering van het IBP een duidelijk stroomschema gemaakt voor werkafspraken. Komt dat er voor volgend jaar ook?
  Ja. Er komt een uitgebreide en adequate verwijstool voor verwijzers om via een stroomschema tot het juiste product te komen. De matrix die nu bij het IBP geldt wordt vervangen door de productbeschrijvingen, waarbij we willen benadrukken dat het hier gaat om een richtlijn. Er moet per casus worden vastgesteld wat het passende volume is. 

​​​​​