De regio Alkmaar besteed op het gebied van vervoer en hulpmiddelen gezamenlijk aan.

Hulpmiddelen
De gemeenten regelen vanuit de Wmo hulpmiddelen voor hun inwoners. Onder hulpmiddelen vallen roerende zaken die bedoeld zijn om beperkingen in de zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te nemen zoals een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift. In 2018 hebben wij een contract met
Welzorg, Meyra en Jens Beenhakker.

Wmo-vervoer
De gemeenten verzorgen de uitvoering van het collectief, vraagafhankelijk vervoer onder de naam 'Regiotaxi Noord-Kennemerland'. De uitvoering van het vervoer betreft het taxivervoer met een gesloten karakter van deur-tot deur en/of vervoer van deur-tot-halte (en viceversa). Regiotaxi is een gesloten vervoersysteem voor geïndiceerde doelgroepen zoals Wmo-klanten en ouderen van de gemeenten in de regio Alkmaar. In 2018 hebben wij een contract
met Connexxion.

Leerlingenvervoer
De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt ook de inkoop en het contractmanagement van leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer valt niet onder de Wmo of de Jeugdwet, maar valt wel binnen het doelgroepenvervoer. Dit is vervoer naar basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) onder bepaalde voorwaarden. In 2018 hebben wij een contract met
Willemsen de Koning, Noot en De Vier Gewesten.