De regio Alkmaar besteed op het gebied van vervoer en hulpmiddelen gezamenlijk aan.

Hulpmiddelen
De gemeenten regelen vanuit de Wmo hulpmiddelen voor hun inwoners. Onder hulpmiddelen vallen roerende zaken die bedoeld zijn om beperkingen in de zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te nemen zoals een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift.


Vanaf 1 januari 2020 is Medipoint de gecontracteerde aanbieder van hulpmiddelen. Het contract met Medipoint is per 1 januari 2023 verlengd met twee jaar tot en met 31 december 2024. Na deze datum bestaat er nog een optie tot verlenging met twee jaar. Tot en met 31 december 2026.

Met de voorgaande aanbieders - Welzorg, Meyra en Kersten - loopt nog een 'sterfhuisovereenkomst'.


Wmo-vervoer
De gemeenten verzorgen de uitvoering van het collectief, vraagafhankelijk vervoer onder de naam 'Regiotaxi Noord-Kennemerland'. De uitvoering van het vervoer betreft het taxivervoer met een gesloten karakter van deur-tot deur en/of vervoer van deur-tot-halte (en viceversa). Regiotaxi is een gesloten vervoersysteem voor doelgroepen met een Wmo-indicatie van de gemeenten in de regio Alkmaar.
 Vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023 wordt het contract uitgevoerd door MunckhofNa deze datum kan het contract nog twee keer met een jaar worden verlengd. Tot uiterlijk 1 april 2025.

Sinds 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

•             De prijs per kilometer is €0,179  

•             Het opstaptarief is €1,08   
De tarieven zijn gelijk aan de tarieven voor het openbaar vervoer.


Leerlingenvervoer
De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt ook de inkoop en het contractmanagement van leerlingenvervoer. Dit is het vervoer van schoolgaande jongeren naar basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), onder bepaalde voorwaarden. Voor het schooljaar 2022-2023 - en de drie schooljaren erna - hebben wij een contract met
Willemsen de Koning. Na afloop van schooljaar 2025-2026 kan het contract nog twee keer met een jaar worden verlengd. Tot uiterlijk einde schooljaar 2027-2028.