De regio Alkmaar besteed op het gebied van vervoer en hulpmiddelen gezamenlijk aan.

Hulpmiddelen
De gemeenten regelen vanuit de Wmo hulpmiddelen voor hun inwoners. Onder hulpmiddelen vallen roerende zaken die bedoeld zijn om beperkingen in de zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te nemen zoals een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift.

In 2018 e
n 2019 had de regio Alkmaar contracten met Welzorg, Meyra en Jens Beenhakker. Vanaf 1 januari 2020 is Medipoint de gecontracteerde aanbieder van hulpmiddelen. Het contract met Medipoint is afgesloten voor drie jaar met twee keer een optie tot verlenging van twee jaar. 

Wmo-vervoer
De gemeenten verzorgen de uitvoering van het collectief, vraagafhankelijk vervoer onder de naam 'Regiotaxi Noord-Kennemerland'. De uitvoering van het vervoer betreft het taxivervoer met een gesloten karakter van deur-tot deur en/of vervoer van deur-tot-halte (en viceversa). Regiotaxi is een gesloten vervoersysteem voor geïndiceerde doelgroepen zoals Wmo-klanten en ouderen van de gemeenten in de regio Alkmaar. Vanaf 2018 tot en met 31 maart 2021 hadden wij een contract
met Connexxion. Vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023 wordt het contract uitgevoerd door Munckhof.

Leerlingenvervoer
De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt ook de inkoop en het contractmanagement van leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer valt niet onder de Wmo of de Jeugdwet, maar valt wel binnen het doelgroepenvervoer. Dit is vervoer naar basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) onder bepaalde voorwaarden. In 2018 hebben wij een contract met
Willemsen de Koning, Noot en De Vier Gewesten.