21 June, 2024

Sinds woensdag 19 juni jongstleden is de aanbesteding Wmo-vervoer voor de regio Alkmaar op inkoopplatform TenderNed te vinden. Dit betreft een gezamenlijke inkoop van zes gemeenten: Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Na de aanbesteding zal blijken welke vervoerder gedurende de periode 1 april 2025 tot en met 31 juli 2029 (+ drie optiejaren) het Wmo-vervoer Regio Alkmaar e.o. verzorgt voor inwoners van deze gemeenten.

De eerste mogelijkheid voor het stellen van vragen over de aanbesteding is tot en met 1 juli 2024 11.00 uur via TenderNed. Inschrijven is mogelijk tot en met 5 september 2024 15.00 uur. In oktober wordt bekend welke aanbieder de opdracht krijgt gegund.

De aanbesteding op TenderNed vindt u middels deze link.