Met het hoofd- en onderaannemerschap hebben aanbieders zelf de ruimte om - op basis van de eigen expertise - andere professionals te betrekken in het hulptraject van het kind. Zonder dat hiervoor inmenging/toestemming nodig is van de het lokale team (geen extra beschikking). Jeugdhulpaanbieders organiseren dit onderling.

Loodgieterslijst (gecontracteerde aanbieders integraal ambulante jeugdhulp)
Een werkgroep van aanbieders en gemeenten heeft een contactenlijst met namen en telefoonnummers gemaakt. Noem het de loodgieterslijst: raakt een traject verstopt vanwege gedoe met hoofd- en onderaannemerschap, dan bel je en zorgt de loodgieter dat het traject weer gaat lopen.

Klik hier om meer over de loodgieterslijst te lezen: Hoe werkt het? En klik hier om rechtstreeks naar de lijst te gaan: Loodgieterslijst. In de samenwerkingsovereenkomst (een document voor en door de gecontracteerde aanbieders) vindt u de standaard afspraken over het aangaan van hoofd- en onderaannemerschap. 

Niet-gecontracteerde aanbieders
Het is ook mogelijk om een niet-gecontracteerde aanbieder in onderaannemerschap zorg te laten uitvoeren onder uw contract. Dit heeft u – indien van toepassing – aangegeven bij het aangaan van het contract, gedurende het contract of wilt u gaan doen. Onderstaand vindt u de voorwaarden waaronder dit kan.

Onderaannemerschap van niet-gecontracteerde aanbieders bij het aangaan van het contract
Als u bij uw inschrijving heeft vermeld welke derden u als onderaannemer wilt inschakelen voor welk deel van de opdracht – en de onderaannemer voldoet aan de in de inkoopdocumenten genoemde eisen – is het toegestaan een beroep te doen op onderaannemers. U bent als aanbieder volledig aansprakelijk voor het (niet) handelen van ingeschakelde derden.

Onderaannemerschap van niet-gecontracteeerde aanbieders gedurende het contract
Als u gedurende het contract besluit tot onderaanneming,  dan is dat ook mogelijk. U dient zich ervan te vergewissen dat de onderaannemer voldoet aan alle in de inkoopdocumenten en de wet aan zorgaanbieders te stellen eisen, inclusief de eisen en verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en het Kwaliteitskader Jeugd. Voordat u structureel een onderaannemer inschakelt, dient u dit te laten weten aan de Netwerkorganisatie regio Alkmaar via e-mailadres: contractmanagement@alkmaar.nl.

Veelgestelde vragen
Vragen en antwoorden omtrent het hoofd- en onderaannemerschap vindt u op deze pagina.