Inschrijven voor Beschermd wonen is per 1-7-2021 niet langer mogelijk. Wilt u zich inschrijven voor Wmo begeleiding en/of Beschermd thuis?  Dat kan via ons e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl. Onderstaand vindt u de inkoopdocumenten.

Na het bestuderen van de documenten, vult u de documenten Bijlage C.1 C.2 C.3 C.4 en Bijlage C.5 Uitvraag dienstverlening Wmo volledig in en ondertekent u Bijlage C.1 C.2 C.3 C4.  U e-mailt de documenten vervolgens naar contractmanagement@alkmaar.nl.

Update december 2024:
- Tarievenlijst Wmo 2024

Update 30 juni 2023:
- Advies bureau HHM
- Tarievenlijst Wmo 2023 versie 2
- Was-wordt overzicht - Producten en tarieven Wmo begeleiding, Beschermd wonen en Beschermd thuis 2023 na herberekening

- Productoverzicht Wmo
- Toelatingsdocument Wmo begeleiding Beschermd thuis en Beschermd wonen
- Vragen en antwoorden d.d. 12 juni 2019 - definitief

- Bijlage A.1 Tarievenlijst 2023 en Indicatiematrix Wmo begeleiding Beschermd thuis en Beschermd wonen
- Bijlage A.1.1 Opbouw tarieven Beschermd wonen 2020
- Bijlage A.1.2 Opbouw tarieven Wmo begeleiding en Beschermd thuis 2020

- Bijlage B.1 Overeenkomst Wmo begeleiding
- Addendum 1 - Overeenkomst Wmo begeleiding
Addendum 2 - Overeenkomst Wmo begeleiding
- Addendum 3 - Overeenkomst Wmo begeleiding

- Bijlage B.2 Overeenkomst Beschermd thuis
- Addendum 1 - Overeenkomst Beschermd thuis
Addendum 2 - Overeenkomst Beschermd thuis
- Addendum 3 - Overeenkomst Beschermd thuis

- Bijlage B.3 Overeenkomst Beschermd wonen
- Addendum 1 - Overeenkomst Beschermd wonen
Addendum 2 - Overeenkomst Beschermd wonen
- Addendum 3 - Overeenkomst Beschermd wonen

- Bijlage B.4 VNG Inkoopvoorwaarden

- Bijlage C.1 C.2 C.3 C.4
- Bijlage C5 Uitvraag dienstverlening Wmo