6 December, 2017

PERSBERICHT

Alkmaar, 6 december 2017

Regio Alkmaar en jeugdhulpaanbieders staan samen garant voor goede jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders en de gemeenten in de regio Alkmaar zijn gezamenlijk gekomen tot een tijdelijke oplossing in de tarievenkwestie, die door zes instellingen voor de voorzieningenrechter is gebracht. Voor alle partijen staat voorop dat ook na 1 januari 2018 goede jeugdhulp beschikbaar is en ouders en kinderen bij hun vertrouwde hulpverlener terecht kunnen.

In afwachting van de resultaten van een breed tarievenonderzoek, is er een overbruggingsregeling voor 2018 afgesproken. Deze regeling geldt niet alleen voor de zes jeugdhulpaanbieders, maar voor alle gecontracteerde aanbieders in de ambulante jeugdhulp. Ook deze aanbieders zullen betrokken worden bij het tarievenonderzoek dat tot in het eerste kwartaal van 2018 zal doorlopen.

Eind maart 2018 worden de resultaten verwacht. Door de gezamenlijke focus op een oplossing is het vertrouwen groot dat er passende tarieven vastgesteld kunnen worden.

Jan Mesu – woordvoerder namens de regio Alkmaar – en Vincent Schouten – bestuurder van Triversum – spreken gezamenlijk hun vertrouwen uit: “Geen kind tussen wal en schip; dat is steeds ons gezamenlijke doel en daar spannen wij ons gezamenlijk voor in. Kinderen en gezinnen moeten altijd kunnen rekenen op goede hulp.”