10 July, 2017

Tijdens de informatiebijeenkomst in Theater De Vest op 5 juli jongstleden is gesproken over de consultatiesessie die plaats vindt op 20 juli aanstaande. In deze sessie kunt u vragen stellen of opmerkingen plaatsen over het eisenpakket, het bekostigingsontwerp en bedrijfsvoeringvraagstukken van alle jeugdhulp die binnen het zorgveld integrale, ambulante jeugdhulp valt. U kunt zich via onderstaande link aanmelden. U vindt in het aanmeldformulier een veld waarin u alvast uw vragen/opmerkingen kunt noteren. Wij verzoeken u dit te doen ter voorbereiding op de sessie. Graag tot ziens op 20 juli!

Datum                   Donderdag 20 juli 2017
Tijd                          09.00 – 11.00 uur
Locatie                  Raadszaal van stadhuis Alkmaar, Langestraat 97
Aanmelden         Klik hier

Was u niet aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst op 5 juli? Klik hier voor een verslag van de avond.