6 November, 2017

PERSBERICHT

Alkmaar, 6 november 2017

Rechter spreekt tussenvonnis uit over jeugdhulp in de regio Alkmaar

Op donderdag 26 oktober 2017 vond in de rechtbank van Haarlem een kort geding plaats van een aantal jeugdhulpaanbieders tegen de gemeenten in de regio Alkmaar inzake de inkoop van jeugdhulp voor 2018. De rechter heeft op vrijdag 3 november een tussenvonnis uitgesproken.

De rechter geeft aan dat een kort geding niet de aangewezen manier is om een discussie te voeren over de redelijkheid van tarieven. De materie is daar te complex voor, de tijd is te kort en de rechter onvoldoende deskundig. Hij stelt dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen is om na een indringend debat tot een verantwoorde financiering van jeugdhulp te komen.

Jan Mesu – wethouder jeugdhulp in de gemeente Bergen – spreekt namens zijn collega wethouders jeugdhulp wanneer hij zegt: “We gaan aan de slag met de uitspraak van de rechtbank en gaan met de aanbieders in gesprek. Wij hechten uiteraard – net als de aanbieders – groot belang aan goede jeugdhulp. Wij blijven bij ons standpunt: er mogen geen kinderen tussen wal en schip raken. Al onze jongeren hebben recht op goede, tijdige en passende zorg. Daar zijn wij als gemeenten en jeugdhulpaanbieders het over eens en daar doen we allemaal onze uiterste best voor.”

Planning
De uiterste datum waarop aanbieders zich kunnen inschrijven voor een overeenkomst voor jeugdhulp met verblijf is verlengd tot maandag 20 november 2017, 09.30 uur. Inschrijven is mogelijk via aanbestedingsplatform TenderNed.

De rechter heeft bepaald dat de inkoopprocedure voor ambulante jeugdhulp mag worden voortgezet. Onder de voorwaarde dat aanbieders zich ook na 6 november 2017 kunnen inschrijven. Aanmelding is mogelijk via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl.

Over de Netwerkorganisatie regio Alkmaar
De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Dit doet zij op het gebied van jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen.