15 December, 2017

PERSBERICHT

Alkmaar, 15 december 2017

Kort geding jeugdhulpaanbieders regio Alkmaar ingetrokken

Jeugdhulpaanbieders en de gemeenten in de regio Alkmaar slaan de handen ineen. De tarievenkwestie die zes instellingen voor de voorzieningenrechter brachten, is van de baan. Er was eerder al overeenstemming over een overbruggingstarief voor 2018. Beide partijen hebben nu ook het vertrouwen uitgesproken over het verloop van het verdere proces: het tot stand komen van de definitieve tarieven. De aanbieders hebben om die reden het tegen de regio Alkmaar aangespannen kort geding ingetrokken.

Vincent Schouten van Triversum: “We hebben nog wat werk te doen, maar de aandacht kan worden verlegd naar de toekomst voor alle kinderen in de regio.” Jan Mesu – woordvoerder namens de regio Alkmaar – spreekt zich ook positief uit: “We hebben altijd het welzijn van de kinderen voorop gesteld. We zijn blij te kunnen melden dat kinderen en gezinnen in de regio Alkmaar in 2018 verzekerd zijn van goede hulp.”