9 May, 2019

De huidige raamovereenkomsten voor Wmo begeleiding, Beschermd wonen en de pilot Beschermd Thuis lopen tot en met 31 december 2019. Regio Alkmaar is afgelopen maanden druk bezig geweest met alle voorbereidende werkzaamheden voor de inkoop van Wmo begeleiding, Beschermd thuis en Beschermd wonen voor 2020 en verder. Afgelopen donderdag 2 mei is de aankondiging van de opdracht en de publicatie van het toelatingsdocument gedaan op TenderNed. Indien u ook ná 2019 gecontracteerd wilt worden, neem dan kennis van deze stukken via www.tenderned.nl en schrijf tijdig in!