6 July, 2017

Paul-5-juli.jpg

Gisteren was de kleine zaal in Theater De Vest gevuld met een fikse groep nieuwsgierige jeugdhulpaanbieders. De Netwerkorganisatie regio Alkmaar – degenen die de inkoop en het contractmanagement voor onder andere jeugdhulp verzorgen – presenteerden daar hun inkooptarieven en andere plannen voor 2018. Margriet Zondervan, manager van de Netwerkorganisatie, opende de avond om vervolgens het stokje door te geven aan de Bergense wethouder Jan Mesu die sprak namens alle wethouders jeugd.

Mesu bedankte alle aanbieders voor hun mooie en goede werk. Hij gaf aan dat zij de deskundigen zijn op het gebied van jeugdhulp en dat de gemeentes eigenlijk pas net komen kijken. Hij benoemde het belang van hun input om gezamenlijk te kunnen komen tot goede, tijdige en passende zorg voor jongeren.

Inkooptrajecten gepubliceerd
Na de wethouder kwam Annette Hesemans aan bod. Zij vertelde over de gang van zaken rondom het inkooptraject voor 2018 en de keuzes die zijn gemaakt. Zo wordt er vanaf 1 januari 2018 in het zorgveld ambulante jeugdhulp dynamisch gecontracteerd, is tussentijds toetreden mogelijk en zal er worden gewerkt met realistische – niet onderhandelbare – tarieven. Voor het zorgveld jeugdhulp met verblijf gelden ook realistische – niet onderhandelbare – tarieven, maar kunnen nieuwe aanbieders niet tussentijds toetreden. Zij kunnen een contract krijgen per 1 januari 2018, redden ze de deadline niet, dan is de eerstvolgende mogelijkheid per 1 januari 2019. Voor elk zorgveld is een apart inkooptraject gepubliceerd op TenderNed. De marktconsultatie is inmiddels van start gegaan en loopt tot 23 augustus 2017. Vanaf 1 september 2017 tot en met 30 oktober 2017 kunnen aanbieders zich inschrijven. Op 17 november 2017 volgt de bekendmaking welke aanbieders zijn toegelaten. Contracten worden niet automatisch verlengd. De contracten met aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering vormen hierop een uitzondering.

Tarieven per opleidingsniveau
Op het moment dat Paul Jansen het woord nam, werden in de zaal pen en papier naarstig erbij gepakt. Het moment was daar dat de tarieven aan bod kwamen. Paul is ingehuurd door de Netwerkorganisatie om onderzoek te doen naar realistische tarieven. Hij vertelde hoe hij tot de uiteindelijke tarieven is gekomen. Ze zijn gekoppeld aan de opleidingsniveaus mbo, hbo, wo, wo+ en ams (arts medisch specialist). De tarieven verschillen voor instellingen en vrijgevestigden. Een staatje waarin functies werden uitgesplitst per opleidingsniveau deed wat stof opwaaien in de zaal. Paul gaf aan hier nog eens nauwkeurig naar te kijken. Ook gaven een tweetal aanwezigen aan dat de gepresenteerde tarieven voor hen lager uitpakken dan in 2017. Paul gaf aan dat dit wellicht komt doordat momenteel aanbieders verschillende tarieven voor hetzelfde product krijgen. Vanaf 2018 krijgen alle aanbieders dezelfde prijzen. Dit kan voor de een gunstiger uitpakken, maar voor de ander lager.

Vernieuwde bekostiging
Na de pauze vertelden Petra Buwalda en Annemiek Hoekstra over de vernieuwde bekostiging per 1 januari 2018. De vernieuwde bekostiging heeft als doel de administratie te vereenvoudigen, keuzevrijheid te vergroten, integraal maatwerk te realiseren en realistische tarieven te hanteren. Het is een model dat is gericht op inspanningsgerichte bekostiging en voor nu alleen gericht op de ambulante jeugdhulp. Over de genoemde toelatingseisen werd gevraagd of dit ‘keiharde’ eisen waren en of ze alleen voor instellingen of ook voor vrijgevestigden gelden. De toelatingseisen zijn van toepassing op beide groepen. De eis voor een BIG- of SKJ-registratie is een verplicht onderdeel, maar dit geldt niet voor de HKZ-certificering. Dit mag ook een ander kwaliteitssysteem zijn. Er werd gevraagd of de systemen het aan kunnen om op opleidingsniveau te declareren. Het antwoord hierop was ‘ja’, maar waarschijnlijk is dit nog niet mogelijk per 1 januari 2018. In het aanpassen van het systeem gaat flink wat tijd zitten. Er wordt gekeken naar een tussenoplossing zodat declaraties en betalingen vanaf 1 januari 2018 gewoon doorgang kunnen vinden.

Consultatiesessie 20 juli 2017
Op donderdag 20 juli vindt er een consultatiesessie plaats. Aanbieders worden hiervoor uitgenodigd om mee te praten over productdefinitie, het eisenpakket en bekostigingsontwerp.