Raamovereenkomst Wmo-begeleiding plus bijlagen


Onderstaand vindt u alle documentatie met betrekking tot de werkgroepen Wmo. En de notulen van de plenaire en bestuurlijke overleggen van 2018.

Plenair overleg Wmo begeleiding en Beschermd wonen
20180629 Plenair overleg beschermd wonen en Wmo begeleiding
- 20190124 Plenair overleg beschermd wonen en Wmo begeleiding

Bestuurlijk overleg
- 20180419 Notulen BO Beschermd wonen Wmo

Backoffice/bedrijfsvoeringsoverleg Wmo
- 20180516 Verslag Backoffice overleg Wmo
20180919 Verslag Backoffice overleg Wmo
20183110 Verslag Backoffice overleg Wmo​​

Financiële werkgroep Wmo begeleiding
20180125 Financiele werkgroep Wmo begeleiding
- 20180208 Financiele werkgroep Wmo-doorontwikkelen resultaatfinanciering
20180321 Financiele werkgroep Wmo-doorontwikkelen resultaatfinanciering
2018405 Financiele werkgroep Wmo doorontwikkeling Resultaatfinanciering
20180524 Financiele werkgroep doorontwikkeling resultaatsturing begeleiding
20180927 Financiele werkgroep Wmo Begeleiding
20181011 Financiele werkgroep Wmo Begeleiding
20181108 Financiele werkgroep Wmo Begeleiding
- 20181122
Financiele werkgroep Wmo Begeleiding