Margriet Zondervan

Manager inkoop- en contractmanagement

mzondervan@alkmaar.nl

06-55222108

Sinds 2015 nemen de gemeenten taken van de Rijksoverheid over op het gebied van jeugdhulp en Wmo. Door deze decentralisatie is er veel op ons afgekomen. Voor zowel de cliënten, zorgaanbieders als gemeenten is het van belang om te weten waar ze aan toe zijn en dat er steeds meer duidelijkheid en structuur is voor alle betrokkenen. Daar draag ik graag aan bij door eilandjes te verbinden en te bouwen aan een sterk en doelgericht team. Een team wat toegerust is op alle taken die op ons afkomen.