Annemary Mientjes

Contractmanager vervoer en hulpmiddelen

annemarymientjes@debuch.nl

06-46215644

Ik houd me bezig met de contracten voor hulpmiddelen, regiovervoer en leerlingenvervoer. De contracten in het sociale domein waarbij het gaat om goederen en diensten. Dit vergt een ander aanpak dan met aanbieders van de feitelijk te leveren zorg. Mijn taak is om te monitoren dat de afspraken binnen het contract worden nageleefd. Mijn werkstijl is hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Het leukste vind ik de relationele gesprekken met de aanbieders. Waarbij je meedenkt over uitdagingen in de uitvoering en verbetering van de communicatie richting onze inwoners. Dat is voor mij essentieel. Hier komt mijn coachingervaring met gesproken communicatie goed bij van pas. Daarnaast ben ik sparringpartner voor de beleid- en kwaliteitmedewerkers bij ambtelijke stukken, reacties aan wethouders/raad enz.