Gertjan Stigt

Inkoop- en contractmanager jeugdhulp/Wmo

gstigt@alkmaar.nl

06-28356346

Ik ben de contactpersoon voor met name de (l)vg/Wlz-aanbieders en Wmo-aanbieders van begeleding, dagbesteding en respijtzorg. Ik beheer de Beschikbaarheidswijzer binnen de Regio Alkmaar. En ik ben binnen het team vaak het aanspreekpunt als het om aanpalende contractuele of jeugdhulp-inhoudelijke uitzoekvragen gaat.

Het werken binnen de sociale sector heeft voor mij twee fundamenten. Enerzijds streef ik ernaar dat iedereen - die het tijdelijk niet alleen redt - de hulp krijgt die nodig is. Tegelijkertijd hanteer ik het standpunt dat de vrijheid om te kiezen verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Dat impliceert ook dat de beschikbare middelen doelmatig moeten worden ingezet.