Heidi Geels

Projectondersteuner jeugdhulp

hgeels@alkmaar.nl

06-43295403

In 2018 ben ik ingehuurd om tijdelijk te ondersteunen bij de nieuwe gunning voor JeugdzorgPlus voor de, toen nog, achttien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Wegens de uitdagingen die gepaard gingen bij deze nieuwe inkoop werd dit een wat langere tijd. In de tussentijd kwam er een functie vrij als projectondersteuner voor de regiomanager jeugdhulp. Aangezien ik inmiddels aardig de weg wist binnen de gemeenten en van een klein, maar belangrijk, aspect binnen het jeugddomein op de hoogte was, werd ik gevraagd voor deze functie. 

Ik ben deze uitdaging aangegaan, mede vanwege de goede sfeer binnen onze afdeling. Iedereen staat voor elkaar klaar. Daarnaast zijn de goede contacten met de andere (externe) secretariaten onontbeerlijk om goed en fijn dit werk te kunnen doen.