Esther de Graaff

Contractmanager jeugdhulp

edegraaff@alkmaar.nl

06-38080402

Sinds 2015 werk ik als contractmanager jeugdhulp voor de regio Alkmaar. Daarnaast ben ik contractmanager voor de zeventien NHN-gemeenten voor het contract JeugdzorgPlus. Ik ben de contactpersoon voor aanbieders die vooral orthopedagogische opvoed- en opgroeihulp bieden. En ik richt mij op de doorontwikkeling van pleegzorg en gezinshuizen. Daarnaast houd ik mij bezig met het ontwikkelen van datagestuurd contractmanagement en het vergroten van kostenbewustzijn onder gemeenten en aanbieders.

Ik vind dat jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben, ervanuit moeten kunnen gaan dat zij de juiste hulp krijgen. Jeugdhulpaanbieders en gemeenten moeten dit samen organiseren en daarvoor moeten wij afspraken maken waar iedereen zich aan houdt en iedereen zich bij betrokken voelt. Het goed inrichten van het zorglandschap vind ik erg leuk. Mijn uitdaging voor de toekomst zit in het monitoren van de afspraken en op basis van goede data bijsturen waar nodig.