Maakt u zich zorgen over de werkwijze van (een medewerker bij) een aanbieder? Heef uzelf of uw cliënt een 'niet-pluis'-gevoel en wilt u dat met ons delen? Wij staan hier altijd voor open. U kunt contact opnemen met uw contractmanager of een melding doen via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl.

Waarom wijzen u hierop?
De IGJ ontvangt steeds meer meldingen over zorgverleners met valse diploma’s of certificaten en VOG’s. In 2022 kreeg IGJ 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of certificaat. Plus nog eens 11 meldingen over zorgverleners met een valse VOG. Door het opzettelijk tonen van een vervalst diploma/VOG doet een zorgverlener zich bewust voor als iemand die beschikt over bepaalde kwaliteiten. Hierdoor wordt de zorgverlener ingezet op plaatsen en voor functies in de zorg waarvoor hij/zij niet geschikt is. Hierdoor kan gevaar ontstaan voor de veiligheid van cliënten/patiënten.

Wat kunt u doen om dit te voorkomen?
U heeft als zorgaanbieder een ‘vergewisplicht’. Dit betekent dat u controleert of iemand geschikt is voor het werk wat hij/zij doet en of degene hiervoor de juiste papieren bezit. Naast diploma’s en VOG’s moet ook het arbeidsverleden worden gecheckt om te kijken hoe de medewerker functioneerde en of dit geen bezwaar oplevert voor toekomstige zorgverlening. 

Inhuur via uitzendbureau
Wanneer u een medewerker inhuurt via een bemiddelings- of uitzendbureau, is niet het bureau maar bent u zelf als aanbieder verantwoordelijk voor de screening van toekomstige medewerkers. Het controleren van de bekwaamheid en bevoegdheid van zorgverleners worden – in veel gevallen zijn dit zzp’ers – onterecht overgelaten aan de bureaus. 

Controleren diploma’s
Er zijn helaas veel echt lijkende vervalsingen van diploma’s in omloop. U kunt uw sollicitant of werknemer vragen om een gratis digitaal uittreksel uit ‘Mijn diploma’s’ van DUO. Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van het diploma en kan middels DigiD worden opgevraagd. Op de website van de IGJ is veel praktische informatie te vinden over hoe het arbeidsverleden en de opleidingen/VOG van een sollicitant/medewerker te controleren zijn. Zeker de moeite waard om eens te bekijken.