Voor het afsluiten van het boekjaar is het voor gemeenten van belang dat dit verloopt volgens de vastgestelde termijnen. Om te zorgen dat voor alle partijen duidelijk is hoe wordt verantwoord, wat hiervoor nodig is en welke termijnen hiervoor gelden, vindt u hieronder een informatiebrief plus bijlagen. Deze is reeds per e-mail naar alle gecontracteerde jeudghulpaanbieders verstuurd. Heeft u na het lezen van de brief en de bijlagen vragen? Stuur dan een e-mail naar controleverklaring@alkmaar.nl.

Informatiebrief
Bijlage A - Verantwoordingsformat 2020
Bijlage B - Verklaring landelijke omzet jeugdhulp niet meer dan € 125.000
Bijlage C - Vragen en antwoorden
Bijlage D - Bijlage bij formele factuur integraal ambulante jeugdhulp
Bijlage E - Addendum coronacrisis versie 1.1A.1
Bijlage F - Notitie controle sociaal domein 2020
Algemeen accountantsprotocol