Vanaf 1 januari 2023 gaat de regio Alkmaar werken met een nieuw aanvraagformulier jeugdhulp. Wanneer een bestaande toewijzing van zorg gaandeweg verlengd of aangepast moet worden, gebruikt u het nieuwe formulier ‘Aanvragen jeugdhulp regio Alkmaar’. Dit formulier vervangt alle andere (huidige) manieren van het aanvragen van een verlenging of wijziging van de zorgtoewijzing.

Onderstaande is goed om te weten over het gebruik van dit formulier:

  • Als de Toegang betrokken is, dan is er altijd overleg zijn met de Toegang over verlenging van de zorg. Dit formulier dient als onderbouwing en als middel om tot overleg te komen.
  • Verlenging: een evaluatie van de gestelde doelen en een onderbouwing waarom er nog een vervolg moet komen, dienen als onderbouwing voor het verzoek om een verlenging.
  • Wijziging: als omstandigheden gewijzigd zijn, bijvoorbeeld omdat er tijdens het traject zaken opduiken die in het begin niet boven water zijn gekomen. Een beschrijving van deze gewijzigde omstandigheden dient als onderbouwing voor het verzoek om wijziging. Het is de bedoeling om bij het verzoek tot wijziging rekening te houden met de reeds ingezette middelen.
  • Bent u werkzaam als coach op het VO? U gebruikt het nieuwe formulier ‘aanvragen jeugdhulp regio Alkmaar’  in het contact met de lokale Toegang voor het  bepalen van inzet van zorg. Hierbij vervalt het huidige AIV-formulier.


Het formulier stuurt u - met het oog op privacy - met beveiligde e-mail naar de backoffice van de betreffende gemeente. De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag. Het formulier vindt u hier op onze website

Het formulier is ontwikkeld door de werkgroep Toegang. We hebben afgesproken dat dit formulier, aan de hand van gebruikerservaringen wordt geëvalueerd. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van dit formulier, stuur deze dan naar e-mailadres: contractmanagement@alkmaar.nl.