Wie mogen regiebehandelaar zijn?

Dat is afhankelijk van de problematiek en de behoeften van de cliënt. Zie de tabel in de regionale werkwijze regiebehandelaar. Afhankelijk van de situatie kan de regiebehandelaar zijn: een psychiater, een klinisch psycholoog, een klinisch neuropsycholoog, een psychotherapeut, een GZ-psycholoog, een orthopedagoog generalist, een verpleegkundig specialist GGZ en een verslavingsarts KNMG, een orthopedagoog of een basispsycholoog.

Welke verantwoordelijkheden heeft de regiebehandelaar?

De regiebehandelaar heeft vooral een procesverantwoordelijkheid, zij draagt geen eindverantwoordelijkheid voor het totaal van de zorg (iedere hulpverlener behoudt zijn eigen verantwoordelijkheden voor zijn eigen aandeel in het hulptraject). Tot deze procesverantwoordelijkheden behoren vooral:

  • Zorg voor zorgvuldige besluitvorming bij cruciale momenten in het hulptraject, zoals wijzing van het hulpplan, beëindiging van de hulp, en (dreigende) crisis;
  • Verantwoordelijkheid voor het juist (doen) stellen van de diagnose;
  • Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het hulpverleningsplan.

Wat moet de regiebehandelaar zelf uitvoeren?

De regiebehandelaar kan in het extreme geval alle hulp laten uitvoeren door andere hulpverleners en alleen het proces coördineren. De diagnose en het hulpplan worden onder zijn verantwoordelijkheid vastgesteld, maar hoeven niet door haar of hem te worden opgesteld. De regiebehandelaar moet in het kader van deze verantwoordelijkheid de cliënt wel ten minste één keer direct contact met de cliënt. Wenselijk en aan te raden is het natuurlijk dat de regiebehandelaar een aanzienlijk deel van de behandeling zelf uitvoert.

Moet de regiebehandelaar ook het vaste aanspreekpunt zijn voor de cliënt, andere hulpverleners en het lokaal team van de gemeente?

Nee. Hoewel het is aan te raden dat de regiebehandelaar nauw betrokken is bij het hulptraject en ook de rol van vast aanspreekpunt op zich neemt, mag ook gekozen worden voor een regiebehandelaar meer op afstand (bijvoorbeeld wanneer alleen op cruciale momenten een zeer specialistische regiebehandelaar nodig is, maar niet tijdens het grootste deel van de behandeling). In dat geval wordt een andere, nauwer betrokken hulpverlener gekozen als vast aanspreekpunt. Zie eisen A3 en A4 in de productspecifieke uitvoeringseisen in het toelatingsdocument ambulante jeugdhulp, p. 25

Wie kiest de regiebehandelaar?

De cliënt en de zorgaanbieder kiezen in samenspraak een regiebehandelaar. De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk dat de regiebehandelaar past bij de problematiek van de cliënt (diens wens is daarmee dus ingeperkt).

Mag de regiebehandelaar werken bij de onderaannemer?

Ja, dat mag. De hoofdaannemer is verantwoordelijk dat er een passende regiebehandelaar is voor de cliënt, maar die hoeft niet bij hemzelf werkzaam te zijn.