Wie stelt het IBP?

Het IBP wordt gesteld door de verwijzer.

Hoe wordt het IBP bepaald?

Het IBP wordt bepaald door een inschatting te maken van de ernst van de kind- en de systeemfactoren. Dit gebeurt beiden aan de hand van de IBP-matrix, met op beide assen elk drie intensiteiten.

Wat gebeurt er als een aanbieder niet uit komt met het IBP?

Dat kan gebeuren. Een aanbieder declareert zijn uren. Wanneer hij ziet aankomen dat het IBP ontoereikend is, neemt hij ruim op tijd contact op met de Regie- en Consultatiedesk van het lokaal team. De professionals daar denken mee over het juiste vervolg van een traject. Verlenging is daarbij een optie.

Welke hulp valt onder het IBP?

Alle hulp binnen het inkooppakket integrale ambulante jeugdhulp. Let op, dus ook de hulp geboden door onderaannemers! En niet hulp uit andere inkooppakketten, zoals pleegzorg, jeugdhulp met verblijf of duurzaam ambulante jeugdhulp.

Wat als meerdere hulpvormen nodig zijn, uit verschillende inkooppakketten?

Dan wordt door de verwijzer of het lokaal team een IBP gesteld voor het deel binnen integraal ambulant en wordt voor het andere hulpdeel een tweede product of plafond aangewezen.

Wat als een aanbieder het niet eens is met de hoogte van het IBP?

Als al direct bij de intake blijkt dat de verwijzer informatie gemist heeft zodat zijn inschatting misschien niet juist is, neemt de aanbieder contact op met de verwijzer. Deze kan dan zijn inschatting bijstellen. In andere gevallen is het de bedoeling dat de aanbieder gewoon aan de hulp begint en probeert uit te komen. Lukt dat niet, neem dan ruim op tijd contact op met de R&C desk van het lokaal team.