De actieve betrokkenheid  van een gekwalificeerde en bevoegde regiebehandelaar of regievoerder is een vereiste bij alle percelen van zowel ambulante jeugdhulp als jeugdhulp met verblijf. Voor de herstelgerichte percelen gaat het dan om een wo of hoger geschoolde en SKJ- of BIG-geregistreerde regiebehandelaar. Bij de ondersteuningsgerichte percelen is altijd een hbo of hoger geschoolde ( SKJ- of BIG-geregistreerde) regievoerder vereist. 

In de Regionale werkwijze regiebehandelaar & regievoerder (Versie 1-7-2023) leest u daar alles over terug.