Onderstaand vindt u de tarieven voor ambulante jeugdhulp voor 2018 en 2019. Leest u vooral ook de toelichting onder de kolommen. Benieuwd hoe de definitieve tarieven tot stand zijn gekomen? In dit adviesrapport en deze presentatie van Berenschot leest u meer. Heeft u nog vragen? Stel deze dan per e-mail aan contractmanagement@alkmaar.nl

 

INSTELLINGEN

Inkoop   

2018-2019

Overbrugging 2018

Berenschot 2018

Tarief 2018

Tarief 2019

(prijspeil 2018)

kolom

1

2

3

4

5

no show declarabel?

ja

ja

ja

ja

nee

MBO

            61,20

            69,00

            57,60

            69,00

            58,20

HBO

            72,00

            79,80

            73,20

            79,80

            74,40

WO

            90,00

            98,40

            95,40

            98,40

            96,60

WO+

          109,20

          117,60

          126,00

          126,00

          127,20

MS

          143,40

          152,40

          166,20

          166,20

          168,00

 

VRIJGEVESTIGDEN

Inkoop   

2018-2019

Overbrugging 2018

Berenschot 2018

Tarief 2018

Tarief 2019

(prijspeil 2018)

kolom

1

2

3

4

5

no show declarabel?

ja

ja

ja

ja

nee

MBO

            51,60

            59,40

            53,40

            59,40

            54,00

HBO

            63,00

            70,80

            67,20

            70,80

            67,80

WO

            78,60

            86,40

            87,00

            87,00

            88,20

WO+

            97,20

          105,00

          115,20

          115,20

          116,40

MS

          133,20

          141,60

          153,00

          153,00

          154,80

 

 

Toelichting op de kolommen:

  1. De tarieven waar de inkoop 2018-2019 in september 2017 mee is gestart.
  2. De vastgestelde overbruggingstarieven voor het jaar 2018.
  3. De adviestarieven van Berenschot voor 2018.
  4. De van toepassing zijnde tarieven voor 2018. De tarieven voor WO, WO+ en MS pakken hoger uit dan de eerder vastgestelde overbruggingstarieven. Zoals afgesproken hanteren we het hoogste bedrag na vergelijking van kolom 2 en 3.
  5. De van toepassing zijnde tarieven voor 2019, prijspeil 2018 (het overbruggingstarief is niet meer van toepassing en no-show kan niet meer worden gedeclareerd).

 

 

 

* Disclaimer: De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.