Hier vindt u alle documenten rondom scholing resultaatsturing. De documenten zijn tot stand gekomen naar aanleiding van:
– De scholingsdag in september 2016 verzorgd door SCIOPENG.
– Twee bijeenkomsten in april 2017 verzorgd door de regio Alkmaar.

Deze scholingsdagen zijn bezocht door zowel de zorgaanbieders uit de regio als de Wmo-consulenten van de regiogemeenten. In het programma werd uitleg gegeven over resultaatsturing, de andere rolverdeling tussen gemeenten en zorgaanbieders en de instrumenten die worden gebruikt. Het was nuttig om met elkaar in gesprek te gaan, zo vonden de aanwezigen. Met name als het gaat om de interpretatie van begrippen als ‘intensiteit’ en ‘complexiteit’.